Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A11C A
Vtamin A, ren
 A11C A01
Retinol (vitamin A)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.08.2020) er utarbeidet av Baxter.
A11C C
Vitamin D og analoger
 A11C C01
Ergokalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 A11C C03
Alfakalsidol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.07.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
 A11C C04
Kalsitriol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.05.2018) er utarbeidet av Roche.
 A11C C05
Kolekalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.06.2020) er utarbeidet av Baxter.