Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A10B A
Biguanidderivater
 A10B A02
Metformin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 80 882,382 kg
Miljørisiko: Bruk av metformin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metformin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metformin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
A10B B
Sulfonylureaderivater
 A10B B01
Glibenklamid
 
PNEC: 57 μg/liter
Salgsvekt: 0,5852 kg
Miljørisiko: Bruk av glibenklamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glibenklamid har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glibenklamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 A10B B07
Glipizid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av glipizid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av glipizid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at glipizid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2021) er utarbeidet av Pfizer.
 A10B B12
Glimepirid
 
PNEC: 610,72 μg/liter
Salgsvekt: 14,80824 kg
Miljørisiko: Bruk av glimepirid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glimepirid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glimepirid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
A10B F
Alfaglukosidasehemmere
 A10B F01
Akarbose
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.04.2021) er utarbeidet av Bayer.
A10B G
Tiazolidindioner
 A10B G03
Pioglitazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pioglitazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pioglitazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pioglitazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
A10B H
Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere
 A10B H01
Sitagliptin
 
PNEC: 220 μg/liter
Salgsvekt: 1 061,0017 kg
Miljørisiko: Bruk av sitagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sitagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sitagliptin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.09.2020) er utarbeidet av MSD.
 A10B H02
Vildagliptin
 
PNEC: 560 μg/liter
Salgsvekt: 3 813,9015 kg
Miljørisiko: Bruk av vildagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vildagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vildagliptin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 20.10.2020) er utarbeidet av Novartis.
 A10B H03
Saksagliptin
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 1,965845 kg
Miljørisiko: Bruk av saksagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Saksagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Saksagliptin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2020) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A10B H04
Alogliptin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alogliptin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alogliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alogliptin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.04.2020) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 A10B H05
Linagliptin
 
PNEC: 320 μg/liter
Salgsvekt: 14,8185 kg
Miljørisiko: Bruk av linagliptin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Linagliptin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Linagliptin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 10.08.2021) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
A10B J
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger
 A10B J05
Dulaglutid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.08.2020) er utarbeidet av Lilly.
 A10B J06
Semaglutid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2021) er utarbeidet av Novo Nordisk.
A10B K
Natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2)-hemmere
 A10B K01
Dapagliflozin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 71,31628 kg
Miljørisiko: Bruk av dapagliflozin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dapagliflozin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dapagliflozin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 31.03.2022) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A10B K03
Empagliflozin
 
PNEC: 240 μg/liter
Salgsvekt: 154,44405 kg
Miljørisiko: Bruk av empagliflozin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Empagliflozin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Empagliflozin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2021) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 A10B K04
Ertugliflozin
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 1,00009 kg
Miljørisiko: Bruk av ertugliflozin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ertugliflozin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ertugliflozin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 13.10.2020) er utarbeidet av MSD.
A10B X
Andre blodglukosesenkende midler, unntatt insuliner
 A10B X02
Repaglinid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av repaglinid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Repaglinid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Repaglinid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 A10B X03
Nateglinid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nateglinid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nateglinid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nateglinid brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 25.11.2019) er utarbeidet av Novartis.
 A10B X07
Liraglutid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2021) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 A10B X10
Lixisenatid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.