Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A10A B
Insuliner og analoger til injeksjon, hurtigvirkende
 A10A B01
Insulin (human)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.08.2020) er utarbeidet av Lilly.
 A10A B04
Insulin lispro
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.08.2020) er utarbeidet av Lilly.
 A10A B06
Insulin glulisin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
A10A D
Insuliner og analoger til injeksjon, middels eller lang virketid i kombinasjon med hurtigvirkende
 A10A D05
Insulin aspart
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
A10A E
Insuliner og analoger til injeksjon, langtidsvirkende
 A10A E04
Insulin glargin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.08.2020) er utarbeidet av Lilly.
 A10A E05
Insulin detemir
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 A10A E06
Insulin degludec
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.