Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A04A A
Serotonin (5-HT)-antagonister
 A04A A01
Ondansetron
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 10,365924 kg
Miljørisiko: Bruk av ondansetron gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ondansetron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ondansetron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2020) er utarbeidet av Novartis.
A04A D
Andre antiemetika
 A04A D01
Skopolamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av skopolamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Skopolamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at skopolamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
 A04A D12
Aprepitant
 
PNEC: 1,8 μg/liter
Salgsvekt: 1,037469 kg
Miljørisiko: Bruk av aprepitant gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aprepitant har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aprepitant er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.