Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A03A B
Syntetiske antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser
 A03A B02
Glykopyrroniumbromid
 
PNEC: 33 μg/liter
Salgsvekt: 0,289851 kg
Miljørisiko: Bruk av glykopyrroniumbromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Glykopyrroniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Glykopyrroniumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.02.2020) er utarbeidet av Novartis.
A03A X
Andre midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
 A03A X13
Silikonforbindelser
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av silikonforbindelser kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av silikonforbindelser kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at silikonforbindelser er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2017) er utarbeidet av McNeil.