Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A02B A
H-reseptorantagonister
 A02B A02
Ranitidin
 
PNEC: 6,2 μg/liter
Salgsvekt: 1 241,46367 kg
Miljørisiko: Bruk av ranitidin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ranitidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ranitidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 A02B A03
Famotidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av famotidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av famotidin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at famotidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2016) er utarbeidet av McNeil.
A02B C
Protonpumpehemmere
 A02B C01
Omeprazol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 297,169438 kg
Miljørisiko: Bruk av omeprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Omeprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Omeprazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2020) er utarbeidet av AstraZeneca.
 A02B C02
Pantoprazol
 
PNEC: 26 μg/liter
Salgsvekt: 2 384,097403 kg
Miljørisiko: Bruk av pantoprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pantoprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pantoprazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 A02B C03
Lansoprazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av lansoprazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av lansoprazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at lansoprazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.04.2020) er utarbeidet av Teva.
 A02B C05
Esomeprazol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 1 966,741252 kg
Miljørisiko: Bruk av esomeprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Esomeprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Esomeprazol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.