Metosyn

Bioglan

Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

ATC-nr.: D07A C08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkSALVE 0,05%: 1 g inneh.: Fluocinonid 0,5 mg, makrogol 6000, 1,2,6-heksantriol, vannfri sitronsyre, stearylalkohol, propylenglykol.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske, og kløende lidelser i hud. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Insektstikk. Intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon. Lichen ruber planus. Lupus erythematosus. Prurigo. Psoriasis (se Forsiktighetsregler). Pustulosis palmoplantaris.

Dosering

Brukes både på tørre og væskende hudlidelser. En liten mengde påsmøres tynt 2-3 ganger daglig initialt. Så snart virkning er inntrådt, appliseres salven 1 eller 2 ganger daglig. Pga. mulig toleranseutvikling (takyfylaksi) kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel, og behandlingen vil igjen være effektiv etter et kort opphold. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Rosacea. Akne. Bleiedermatitt. Pruritus ani et vulvae.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til barn <1 år. Ved bruk hos barn >1 år bør behandlingen ikke vare lengre enn 5 dager. Okklusjon bør ikke benyttes hos barn. Sterke kortikosteroider bør ikke brukes i ansiktet. Er bruk av sterke kortikosteroider nødvendig ved mer terapiresistente tilstander, bør behandlingsvarigheten begrenses. Applikasjon i øynene og deres omgivelser bør unngås. Begrenset behandlingsvarighet også ved applikasjon på intertriginøse områder. Ved behandling av psoriasis er nøye kontroll av pasienten nødvendig. Generalisert pustulær psoriasis kan utvikles, særlig ved langvarig behandling. Takyfylaksi, høyere doser og utvikling av hudatrofi øker mulighet for systemreaksjoner. Etter seponering er rebound-effekt med oppblussing av sykdommen rapportert. En utbredt plaque psoriasis bør ikke behandles med lokale kortikosteroider. Ved samtidig infeksjon må lokal kortikosteroidbehandling suppleres med adekvat antimikrobiell terapi. Ved opptreden av uheldige virkninger lokalt eller systemisk seponeres behandlingen. Hjelpestoffer: Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Teratogen effekt er sett i dyreforsøk. Relevansen av dette ved human bruk er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.
Fluocinonid

Bivirkninger

Mild irritasjon. Hudatrofi. Striae. Telangiektasi. Purpura. Rosacealignende hud. Pigmentforandringer. Systemeffekter (hyperkortisisme, suppresjon av binyrebarkfunksjon) kan forekomme ved langvarig behandling eller behandling over store hudområder, også uten okklusjon, først og fremst hos barn. Maskering av infeksjon og kontakteksem. Infeksjonsspredning. Utvikling av kontakteksem. Steroidakne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forgiftning er usannsynlig etter oralt inntak av 1 tube. Hvis større mengder inntas og forgiftning utvikles, iverksettes sympomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk inflammasjonshemmende kortikosteroid. Mekanismen er relatert til vasokonstriksjon, nedsatt membranpermeabilitet, redusert frigjøring av inflammatoriske mediatorer, hemming av immunologisk respons og av celledeling.
Absorpsjon: Kan absorberes. Absorpsjonsgraden er avhengig av mange faktorer, bl.a. salve- eller kremgrunnlag, hudbarrierens tilstand og bruk av okklusiv behandling. Systemeffekter kan forekomme ved langvarig behandling eller behandling av store hudområder, også uten okklusjon, først og fremst hos barn. Store regionale variasjoner.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Via nyrene.

Sist endret: 21.07.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Metosyn, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,05%50 g
098279
SPC_ICONBlå resept
-
106,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

pruritus ani (analkløe): Kløe i og rundt endetarmsåpningen.

pustulosis palmoplantaris: Tilstand med små verkfylte blærer i håndflater og på fotsåler.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.