Metaoxedrin Minims

Bausch Health

Mydriatikum.

ATC-nr.: S01F B01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 C01C A06
Fenylefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenylefrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenylefrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenylefrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 100 mg/ml (10%): 1 ml inneh.: Fenylefrinhydroklorid 100 mg, natriumedetat, natriummetabisulfitt (E 223), sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Diagnostisk mydriasis. Kombinert med cykloplegika forsterkes pupilldilatasjonen.

Dosering

1-2 dråper dryppes i øyet. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom. Skal ikke gis til små barn.

Forsiktighetsregler

Kan iblant gi systemiske effekter, og forsiktighet bør utvises hos pasienter med markerte kardiovaskulære forandringer og hypertensjon, eldre, pasienter med forstyrrelser i skjoldkjertelen samt pasienter med ukontrollert diabetes mellitus. Etter diagnostisk mydriasis dryppes voksne pasienter «tilbake» med miotikum for å hindre ev. akutt glaukom. Lokalirritasjon kan unngås ved drypping av lokalbedøvelse noen minutter før fenylefrin. Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Fenylefrin kan forårsake forbigående uklart syn eller tåkesyn. Pasienten bør derfor ikke kjøre bil eller betjene maskiner før synet er normalisert.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01F B01
Pupilldilatasjonen forsterkes ved kombinasjon med cykloplegika. Kombinert med trisykliske antidepressiver kan fenylefrin øyedråper føre til økt blodtrykk. Kombinert med betablokker ser det ut til at faren for alvorlig blodtrykksstigning øker.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering for fenylefrin å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering for fenylefrin å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Fenylefrin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Lokalirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Øye: Økning av intraokulært trykk. Øvrige: Enkelte tilfeller av systemiske reaksjoner med bl.a. alvorlig blodtrykksstigning og endringer i hjerterytmen er rapportert. Ukjent frekvens: Luftveier: Lungeødem (kun sett hos barn).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

14-18 mg i øyet på en 8-åring ga moderat intoksikasjon.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01F B01

Egenskaper

Klassifisering: Adrenergikum.
Virkningsmekanisme: Mydriasis ved stimulering av m. dilator pupillae. Øyetrykket reduseres ved at lokal karkontraksjon gir nedsatt produksjon av kammervann. Gir kortvarig pupilldilaterende effekt. Full terapeutisk effekt i 60-90 minutter, avtar i løpet av ca. 6 timer. Senker øyetrykket. Gir ikke cykloplegi.
Absorpsjon: Systemiske reaksjoner kan forekomme.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 25.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Metaoxedrin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
100 mg/ml (10%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
484394
-
-
126,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenergikum: Substans som har samme effekt som de kroppsegne hormonene adrenalin og noradrenalin. Disse substansene aktiverer det sympatiske nervesystemet og gir effekter som sammentrekning av blodårene, økt blodtrykk, økt hjertefunksjon, utvidelse av luftrørene i lungene og økt muskelspenning.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.