Metaoxedrin Minims

Bausch Health


Mydriatikum.

S01F B01 (Fenylefrin)ØYEDRÅPER, endosebeholdere 100 mg/ml (10%): 1 ml inneh.: Fenylefrinhydroklorid 100 mg, natriumedetat, natriummetabisulfitt (E 223), sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Diagnostisk mydriasis. Kombinert med cykloplegika forsterkes pupilldilatasjonen.

Dosering

1-2 dråper dryppes i øyet. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom. Skal ikke gis til små barn.

Forsiktighetsregler

Kan iblant gi systemiske effekter, og forsiktighet bør utvises hos pasienter med markerte kardiovaskulære forandringer og hypertensjon, eldre, pasienter med forstyrrelser i skjoldkjertelen samt pasienter med ukontrollert diabetes mellitus. Etter diagnostisk mydriasis dryppes voksne pasienter «tilbake» med miotikum for å hindre ev. akutt glaukom. Lokalirritasjon kan unngås ved drypping av lokalbedøvelse noen minutter før fenylefrin. Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Fenylefrin kan forårsake forbigående uklart syn eller tåkesyn. Pasienten bør derfor ikke kjøre bil eller betjene maskiner før synet er normalisert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pupilldilatasjonen forsterkes ved kombinasjon med cykloplegika. Kombinert med trisykliske antidepressiver kan fenylefrin øyedråper føre til økt blodtrykk. Kombinert med betablokker ser det ut til at faren for alvorlig blodtrykksstigning øker.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering for fenylefrin å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering for fenylefrin å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Lokalirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Øye: Økning av intraokulært trykk. Øvrige: Enkelte tilfeller av systemiske reaksjoner med bl.a. alvorlig blodtrykksstigning og endringer i hjerterytmen er rapportert. Ukjent frekvens: Luftveier: Lungeødem (kun sett hos barn).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

14-18 mg i øyet på en 8-åring ga moderat intoksikasjon.

Egenskaper

Klassifisering: Adrenergikum.
Virkningsmekanisme: Mydriasis ved stimulering av m. dilator pupillae. Øyetrykket reduseres ved at lokal karkontraksjon gir nedsatt produksjon av kammervann. Gir kortvarig pupilldilaterende effekt. Full terapeutisk effekt i 60-90 minutter, avtar i løpet av ca. 6 timer. Senker øyetrykket. Gir ikke cykloplegi.
Absorpsjon: Systemiske reaksjoner kan forekomme.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Metaoxedrin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/ml (10%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
484394
-
-
126,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019