Meropenem Bradex

Bradex


Antibiotikum.

J01D H02 (Meropenem)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg og 1 g: Hvert hetteglass inneh.: Meropenemtrihydrat tilsv. vannfritt meropenem 500 mg, resp. 1 g, natriumkarbonat (vannfritt).


Indikasjoner

Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn >3 måneder: Alvorlig pneumoni, inkl. sykehus- og ventilatorassosiert pneumoni. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose. Kompliserte urinveisinfeksjoner. Kompliserte intraabdominale infeksjoner. Intra- og postpartum-infeksjoner. Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev. Akutt bakteriell meningitt. Behandling av pasienter med febril nøytropeni som mistenkes å ha opphav i en bakterieinfeksjon. Behandling av pasienter med bakteriemi som oppstår i forbindelse med, eller som mistenkes å være forbundet med, noen av infeksjonene listet opp ovenfor. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende riktig bruk av antibakterielle midler.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering: Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses. Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdiglaget oppløsning (til i.v. bolusinjeksjon eller i.v. infusjon) er 1 time ved 25°C eller 2-8°C. Av mikrobiologiske hensyn bør oppløsningen brukes umiddelbart med mindre metoden for åpning/rekonstituering/fortynning utelukker risikoen for mikrobiell kontaminering. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart etter rekonstituering er oppbevaringstider og -betingelser for ferdiglaget oppløsning brukerens ansvar.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Meropenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Meropenem Bradex, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 10 stk. (hettegl.)
419638
Blå resept
Byttegruppe
1037,10 C
1 g 10 stk. (hettegl.)
057868
Blå resept
Byttegruppe
1885,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.05.2018