Marzine

Meda

Antihistamin. Antiemetikum.

ATC-nr.: R06A E03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 50 mg: Hver tablett inneh.: Syklizinhydroklorid 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Reisesyke, brekninger, svimmelhet, medikamentelt fremkalt kvalme og kvalme ved strålebehandling. Menieres syndrom.
Reseptfri bruk: Reisesyke.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1 tablett 1-2 timer før virkning ønskes. Maks. 3 doser pr. døgn.
Administrering: Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Glaukom. Søvnapné. Overfølsomhet for syklizinhydroklorid.

Forsiktighetsregler

Vannlatingsproblemer ved prostatahypertrofi. Pasienten og forskrivende lege skal være oppmerksomme på at legemidlets virkning på CNS kan innebære en risiko for å fremkalle misbruk. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige lidelser som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Syklizinhydroklorid kan medføre døsighet, derfor bør forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og maskinbetjening.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R06A E03
Forsterker den sederende virkningen av anxiolytika, nevroleptika, hypnotika og alkohol. Kan øke monoaminoksidasehemmeres kardiotoksisitet. Forsterker sykliske antidepressivers antikolinerge virkning og nedsetter effekten av kolinesterasehemmere.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
Syklizin

Bivirkninger

Døsighet, munntørrhet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Perifere antikolinerge effekter og effekter på CNS. Ved høyere doser: Døsighet, svimmelhet. Ved overdosering: Eksitasjon, desorientering, svekket dømmekraft, hallusinasjoner, angst, takykardi, tåkesyn, munntørrhet, uro, kramper, hyperpyreksi og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Antidot: Fysostigmin i.v.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R06A E03

Egenskaper

Klassifisering: Histamin H1-reseptorantagonist av piperazingruppen med antikolinerg og antiemetisk effekt.
Virkningsmekanisme: Eksakt mekanisme er ukjent. Syklizin øker tonus i nedre øsofagussfinkter og reduserer bevegelsesutløst kvalme. Mulig hemmende effekt på brekningssenteret.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter ca. 2 timer.
Halveringstid: Ca. 20 timer.

Pakninger uten resept

10 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 30.06.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.02.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Marzine, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg10 stk. (blister)
436972
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiemetikum (antiemetika): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

anxiolytika (anxiolytikum): Angstdempende og beroligende legemiddel.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.