Lymecyclin

Actavis

Tetrasyklin.

ATC-nr.: J01A A04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 300 mg: Hver kapsel inneh.: Lymesyklin tilsv. tetrasyklin 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og sort jernoksid (E 172), indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris. Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler bør følges.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1 kapsel daglig i minst 8-12 uker. Behandlingen skal begrenses til kortest mulig tid og avsluttes hvis ytterligere forbedring ikke er sannsynlig. Maks. behandlingstid er 6 måneder.
Barn <12 år: Kontraindisert.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet pga. fare for akkumulering og økt toksisitet. Nøye overvåkning av serumnivåer er påkrevd. Høye doser kan være hepatotoksiske. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med stor forsiktighet. Pga. risiko for akkumulering og økt toksisitet anbefales dosereduksjon og ev. måling av serumnivå. Høye doser kan være nefrotoksiske. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Tas med et lett måltid uten meieriprodukter. Tas med minst 1/2 glass vann som drikkes stående.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre tetrasykliner. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn <12 år. Graviditet og amming. Samtidig bruk av orale eller systemiske retinoider.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk av bredspektrede antibiotika kan gi utvikling av resistente organismer og superinfeksjoner. Kryssresistens og -sensibilisering mellom tetrasykliner kan utvikles. Stor forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av andre hepatotoksiske legemidler. Svært sjeldne tilfeller av fotosensitivitetsreaksjoner er sett. Pasienten skal informeres om dette, og rådes til å unngå direkte eksponering for sollys eller solarium. Seponeres ved første tegn på erytem eller ubehag i huden. Kan gi forverring av systemisk lupus erythematosus. Kan gi svak nevromuskulær blokade, og brukes med forsiktighet ved myasthenia gravis. Absorberes noe i voksende ben og tenner, og kan gi misfarging og emaljeskader. Bulende fontaneller hos spedbarn og godartet intrakraniell hypertensjon hos voksne er sett. Dette kan gi hodepine og synsforstyrrelser (sløret syn, synsfeltutfall, diplopi eller permanent synstap). Behandling skal avbrytes ved tegn på økt intrakranielt trykk. Kun indisert ved moderat acne vulgaris hvis lokalbehandling ikke har hatt effekt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01A A04
Samtidig bruk av antacida med di- eller trivalente kationer, kinapriltabletter som inneholder magnesium og didanosintabletter skal unngås, pga. redusert tetrasyklinabsorpsjon. Dosejustering anbefales ved samtidig bruk av sink, kalsium og jern, pga. redusert tetrasyklinabsorpsjon. Disse legemidlene skal ikke tas innenfor 2-3 timer før/etter inntak av lymesyklin. Tetrasyklinabsorpsjon kan også påvirkes av samtidig bruk av aluminium, magnesium og vismutholdige legemidler. Samtidig bruk av systemiske retinoider, bl.a. orale retinoider, bør unngås, pga. økt risiko for godartet intrakraniell hypertensjon. Tetrasykliner kan forsterke effekten av antikoagulantia. Samtidig bruk av diuretika bør unngås, pga. økt risiko for tetrasyklinutløst ureastigning.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Kontraindisert ved graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Kontraindisert ved amming.
Fertilitet: Effekt er ukjent. Redusert vekt på testis, epidedymis og seminale vesikler, redusert spermmotilitet og antall levende sædceller, samt endringer i histopatologien i testikler er sett hos rotte.
Lymesyklin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, abdominalsmerter, diaré. Nevrologiske: Hodepine. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Epigastralgi, glossitt, oppkast, enterokolitt. Hud: Erytematøst utslett, fotosensitivitet, pruritus, Stevens-Johnsons syndrom. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet, urticaria, angionevrotisk ødem. Lever/galle: Gulsott. Nevrologiske: Svimmelhet, intrakraniell hypertensjon. Undersøkelser: Økte transaminaser, økt alkalisk fosfatase og bilirubin i blod. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Pyreksi. Tetrasykliner generelt: Dysfagi, øsofagitt, øsofageal ulcerasjon, pankreatitt, misfargede tenner, hepatitt, leversvikt. Dental dyskromi og/eller emaljehypoplasi kan forekomme ved bruk til barn <8 år. Overvekst av ikke-følsomme organismer kan forårsake candidiasis, pseudomembranøs kolitt (overvekst av Clostridium difficile), glossitt, stomatitt, vaginitt eller stafylokokk-enterokolitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Mageskylling bør utføres så snart som mulig. Støttende behandling innledes etter behov. Høyt væskeinntak må opprettholdes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01A A04

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum, tetrasyklin.
Virkningsmekanisme: Virker bakteriostatisk ved å bindes til bakterienes ribosomer og dermed hemme proteinsyntesen. Eksakt virkningsmekanisme for reduksjon av acne vulgaris er ukjent. Effekten ser ut til å oppstå delvis som følge av den antibakterielle aktiviteten og reduksjonen av frie fettsyrer i sebum, men andre mekanismer er sannsynligvis også involvert.
Absorpsjon: Hydrolyseres raskt til tetrasyklin som absorberes raskt. Terapeutisk serumkonsentrasjon (>1 μg/ml) oppnås innen 1 time, varer i ≥12 timer. Cmax (2-3 μg/ml) innen 2-3 timer. Dobling av dosen gir 80% økning i serumkonsentrasjon.
Halveringstid: Ca. 10 timer.

Andre opplysninger

Kan gi falske positive resultater av uringlukose. Kan også interferere med fluorometrisk bestemmelse av urinkatekolaminer og gi falskt økte verdier (Hingertys metode).

Sist endret: 10.11.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.07.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Lymecyclin, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 mg100 stk. (blister)
154731
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
347,80 (trinnpris 253,90)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

enterokolitt (tarmkatarr, tynn- og tykktarmsbetennelse): Betennelse både i tynn- og tykktarmen.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.