Lymecyclin

Actavis


Tetrasyklin.

J01A A04 (Lymesyklin)KAPSLER, harde 300 mg: Hver kapsel inneh.: Lymesyklin tilsv. tetrasyklin 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og sort jernoksid (E 172), indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris. Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler bør følges.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1 kapsel daglig i minst 8-12 uker. Behandlingen skal begrenses til kortest mulig tid og avsluttes hvis ytterligere forbedring ikke er sannsynlig. Maks. behandlingstid er 6 måneder.
Barn <12 år: Kontraindisert.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet pga. fare for akkumulering og økt toksisitet. Nøye overvåkning av serumnivåer er påkrevd. Høye doser kan være hepatotoksiske. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med stor forsiktighet. Pga. risiko for akkumulering og økt toksisitet anbefales dosereduksjon og ev. måling av serumnivå. Høye doser kan være nefrotoksiske. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Tas med et lett måltid uten meieriprodukter. Tas med minst 1/2 glass vann som drikkes stående.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre tetrasykliner. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn <12 år. Graviditet og amming. Samtidig bruk av orale eller systemiske retinoider.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk av bredspektrede antibiotika kan gi utvikling av resistente organismer og superinfeksjoner. Kryssresistens og -sensibilisering mellom tetrasykliner kan utvikles. Stor forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av andre hepatotoksiske legemidler. Svært sjeldne tilfeller av fotosensitivitetsreaksjoner er sett. Pasienten skal informeres om dette, og rådes til å unngå direkte eksponering for sollys eller solarium. Seponeres ved første tegn på erytem eller ubehag i huden. Kan gi forverring av systemisk lupus erythematosus. Kan gi svak nevromuskulær blokade, og brukes med forsiktighet ved myasthenia gravis. Absorberes noe i voksende ben og tenner, og kan gi misfarging og emaljeskader. Bulende fontaneller hos spedbarn og godartet intrakraniell hypertensjon hos voksne er sett. Dette kan gi hodepine og synsforstyrrelser (sløret syn, synsfeltutfall, diplopi eller permanent synstap). Behandling skal avbrytes ved tegn på økt intrakranielt trykk. Kun indisert ved moderat acne vulgaris hvis lokalbehandling ikke har hatt effekt.

Interaksjoner

Samtidig bruk av antacida med di- eller trivalente kationer, kinapriltabletter som inneholder magnesium og didanosintabletter skal unngås, pga. redusert tetrasyklinabsorpsjon. Dosejustering anbefales ved samtidig bruk av sink, kalsium og jern, pga. redusert tetrasyklinabsorpsjon. Disse legemidlene skal ikke tas innenfor 2-3 timer før/etter inntak av lymesyklin. Tetrasyklinabsorpsjon kan også påvirkes av samtidig bruk av aluminium, magnesium og vismutholdige legemidler. Samtidig bruk av systemiske retinoider, bl.a. orale retinoider, bør unngås, pga. økt risiko for godartet intrakraniell hypertensjon. Tetrasykliner kan forsterke effekten av antikoagulantia. Samtidig bruk av diuretika bør unngås, pga. økt risiko for tetrasyklinutløst ureastigning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Kontraindisert ved graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Kontraindisert ved amming.
Fertilitet: Effekt er ukjent. Redusert vekt på testis, epidedymis og seminale vesikler, redusert spermmotilitet og antall levende sædceller, samt endringer i histopatologien i testikler er sett hos rotte.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Mageskylling bør utføres så snart som mulig. Støttende behandling innledes etter behov. Høyt væskeinntak må opprettholdes.

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum, tetrasyklin.
Virkningsmekanisme: Virker bakteriostatisk ved å bindes til bakterienes ribosomer og dermed hemme proteinsyntesen. Eksakt virkningsmekanisme for reduksjon av acne vulgaris er ukjent. Effekten ser ut til å oppstå delvis som følge av den antibakterielle aktiviteten og reduksjonen av frie fettsyrer i sebum, men andre mekanismer er sannsynligvis også involvert.
Absorpsjon: Hydrolyseres raskt til tetrasyklin som absorberes raskt. Terapeutisk serumkonsentrasjon (>1 μg/ml) oppnås innen 1 time, varer i ≥12 timer. Cmax (2-3 μg/ml) innen 2-3 timer. Dobling av dosen gir 80% økning i serumkonsentrasjon.
Halveringstid: Ca. 10 timer.

Andre opplysninger

Kan gi falske positive resultater av uringlukose. Kan også interferere med fluorometrisk bestemmelse av urinkatekolaminer og gi falskt økte verdier (Hingertys metode).

 

Pakninger, priser og refusjon

Lymecyclin, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
300 mg 100 stk. (blister)
154731
Blå resept 347,80 (trinnpris 238,70) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Generisk bytte

Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteSPC (preparatomtale)

Lymecyclin KAPSLER, harde 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.07.2018


Sist endret: 24.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)