Locoid

Locoid Crelo

Locoid Lipid

LEO


Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).

D07A B02 (Hydrokortisonbutyrat)KREM 0,1%: Locoid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lettflytende parafin, hvit vaselin, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, butylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


LINIMENT, oppløsning 0,1%: Locoid: 1 ml inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, isopropanol, glyserol (85%), povidon K90, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, renset vann.


SALVE 0,1%: Locoid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, polyetylen, flytende parafin.


LINIMENT, emulsjon 0,1%: Locoid Crelo: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, hvit vaselin, fast parafin, boragoolje, butylhydroksytoluen, propylenglykol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, butylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


KREM 0,1%: Locoid Lipid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetosteraylalkohol, makrogolcetostearyleter, lettflytende parafin, hvit vaselin, propylparahydroksybenzoat (E 216), benzylalkohol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, renset vann.


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende hudlidelser. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Psoriasis, lichen ruber planus, anogenitalkløe, prurigo, insektstikk og intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon. Locoid liniment, oppløsning: Også indisert ved korttidsbehandling av ekstern otitt.

Dosering

Alle legemiddelformer: Påsmøres tynt 1-2 ganger daglig. Lett massasje kan lette inntrengningen i huden. Ved vanskelige behandlingstilfeller oppnår en ofte bedre resultat med okklusjonsforbinding. Ved begynnende bedring kan doseringen reduseres til 1 gang daglig. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel og behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Locoid krem: Benyttes hvor eksudat foreligger, eller hvor kosmetiske hensyn gjør det ønskelig.
Locoid salve: Benyttes ved ikke-væskende lidelser, samt ved okklusjonsbehandling.
Locoid liniment, oppløsning: Er spesielt egnet til tett hårbevokste områder. Ved ekstern otitt: Før applikasjon rengjøres øregangen nøye. 3-4 dråper av Locoid liniment, oppløsning dryppes inn i øregangen 2 ganger daglig i maks. 1 uke.
Locoid Crelo liniment, emulsjon: Benyttes hvor eksudat foreligger, eller hvor kosmetiske hensyn gjør det ønskelig. Er også velegnet til behandling av hårbevokste områder.
Locoid Lipid krem (fet krem): Er velegnet til behandling av subakutte og kroniske hudlidelser.
Administrering: Til bruk på huden. Locoid liniment, oppløsning: Kan i tillegg brukes ved ekstern otitt, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Forsiktighet ved bruk på genital- og rektalslimhinne, i øyet og dets omgivelser (glaukomutvikling), i ansiktet og intertriginøse områder (avpasses etter doseringsform og bruk). Særlig forsiktighet bør utvises ved behandling av barn. Langvarig kontinuerlig behandling bør om mulig unngås, da binyrebarksuppresjon kan forekomme selv uten okklusjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Relevansen av dette for mennesker er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det blitt påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Svært sjeldne Binyresuppresjon
Hud
Mindre vanlige Infeksjonsspredning, kontaktdermatitt, maskering av infeksjon og kontaktdermatitt, steroidakne
Sjeldne Atrofi (ofte irreversibel med fortynning av epidermis), pigmenteringsforandring, purpura, rosacealignende hud, strekkmerker, telangiektasi
Svært sjeldne Perioral dermatitt, rebound-effekt
Øye
Ukjent frekvens Tåkesyn1
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Hud Infeksjonsspredning, kontaktdermatitt, maskering av infeksjon og kontaktdermatitt, steroidakne
Sjeldne
Hud Atrofi (ofte irreversibel med fortynning av epidermis), pigmenteringsforandring, purpura, rosacealignende hud, strekkmerker, telangiektasi
Svært sjeldne
Endokrine Binyresuppresjon
Hud Perioral dermatitt, rebound-effekt
Ukjent frekvens
Øye Tåkesyn1

1Se også Forsiktighetsregler.

Overfølsomhet er sett. Systemiske effekter kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende og kløestillende egenskaper. Takyfylaksiutvikling kan redusere virkningen.
Absorpsjon: Kan absorberes.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C. Locoid krem, Locoid salve og Locoid Lipid krem: Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses (gjelder kun Locoid krem og Locoid Lipid krem). Locoid liniment, oppløsning og Locoid Crelo liniment, emulsjon: Holdbarhet etter anbrudd: 8 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Locoid, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 50 g
443227
Blå resept
-
82,10 C
100 g
438591
Blå resept
-
128,00 C

Locoid, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 100 ml
426573
Blå resept
-
140,90 C

Locoid, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 100 g
114761
Blå resept
-
128,00 C

Locoid Crelo, LINIMENT, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 100 g
080456
Blå resept
-
134,70 C

Locoid Lipid, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 100 g
563799
Blå resept
-
136,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.10.2018