Locoid

Locoid Crelo

Locoid Lipid

LEO

Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).

ATC-nr.: D07A B02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 0,1%: Locoid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lettflytende parafin, hvit vaselin, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, butylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


LINIMENT, oppløsning 0,1%: Locoid: 1 ml inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, isopropanol, glyserol (85%), povidon K90, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, renset vann.


SALVE 0,1%: Locoid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, polyetylen, flytende parafin.


LINIMENT, emulsjon 0,1%: Locoid Crelo: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, hvit vaselin, fast parafin, boragoolje, butylhydroksytoluen, propylenglykol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, butylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.


KREM 0,1%: Locoid Lipid: 1 g inneh.: Hydrokortisonbutyrat 1 mg, cetosteraylalkohol, makrogolcetostearyleter, lettflytende parafin, hvit vaselin, propylparahydroksybenzoat (E 216), benzylalkohol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat, renset vann.


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende hudlidelser. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Psoriasis, lichen ruber planus, anogenitalkløe, prurigo, insektstikk og intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon. Locoid liniment, oppløsning: Også indisert ved korttidsbehandling av ekstern otitt.

Dosering

Alle legemiddelformer: Påsmøres tynt 1-2 ganger daglig. Lett massasje kan lette inntrengningen i huden. Ved vanskelige behandlingstilfeller oppnår en ofte bedre resultat med okklusjonsforbinding. Ved begynnende bedring kan doseringen reduseres til 1 gang daglig. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling benyttes alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel og behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold. Ved bruk hos barn, se Forsiktighetsregler.
Locoid krem: Benyttes hvor eksudat foreligger, eller hvor kosmetiske hensyn gjør det ønskelig.
Locoid salve: Benyttes ved ikke-væskende lidelser, samt ved okklusjonsbehandling.
Locoid liniment, oppløsning: Er spesielt egnet til tett hårbevokste områder. Ved ekstern otitt: Før applikasjon rengjøres øregangen nøye. 3-4 dråper av Locoid liniment, oppløsning dryppes inn i øregangen 2 ganger daglig i maks. 1 uke.
Locoid Crelo liniment, emulsjon: Benyttes hvor eksudat foreligger, eller hvor kosmetiske hensyn gjør det ønskelig. Er også velegnet til behandling av hårbevokste områder.
Locoid Lipid krem (fet krem): Er velegnet til behandling av subakutte og kroniske hudlidelser.
Administrering: Til bruk på huden. Locoid liniment, oppløsning: Kan i tillegg brukes ved ekstern otitt, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Kjent allergi mot innholdsstoffene. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Forsiktighet ved bruk på genital- og rektalslimhinne, i øyet og dets omgivelser (glaukomutvikling), i ansiktet og intertriginøse områder (avpasses etter doseringsform og bruk). Særlig forsiktighet bør utvises ved behandling av barn. Langvarig kontinuerlig behandling bør om mulig unngås, da binyrebarksuppresjon kan forekomme selv uten okklusjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Relevansen av dette for mennesker er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det blitt påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon av begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.
Hydrokortison

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Maskering av infeksjon og kontakteksem, infeksjonsspredning, kontakteksem, steroidakne. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Striae, teleangiektasi, purpura, rosacealignende hud, pigmentforandringer, atrofi (ofte irreversibel med fortynning av epidermis). Svært sjeldne (<1/10 000): Endokrine: Binyrebarkhemming. Hud: Perioral dermatitt, rebound-effekt. Ukjent frekvens: Øye: Tåkesyn. Generelt: Overfølsomhet er sett. Systemeffekter kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende og kløestillende egenskaper. Takyfylaksiutvikling kan redusere virkningen.
Absorpsjon: Kan absorberes.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C. Locoid krem, Locoid salve og Locoid Lipid krem: Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses (gjelder kun Locoid krem og Locoid Lipid krem). Locoid liniment, oppløsning og Locoid Crelo liniment, emulsjon: Holdbarhet etter anbrudd: 8 uker.

Sist endret: 05.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.10.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Locoid, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%50 g
443227
Blå resept
-
82,10CSPC_ICON
100 g
438591
Blå resept
-
128,00CSPC_ICON

Locoid, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%100 ml
426573
Blå resept
-
140,90CSPC_ICON

Locoid, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%30 g
140013
-
-
varenr. 140013
100 g
114761
Blå resept
-
128,00CSPC_ICON

Locoid Crelo, LINIMENT, emulsjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%100 g
080456
Blå resept
-
134,70CSPC_ICON

Locoid Lipid, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%100 g
563799
Blå resept
-
136,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

ekstern otitt (otitis externa, øregangsbetennelse): Betennelse i ytre øregang, inkl. øregangen, ørebrusken og trommehinnen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.