Livicort

McNeil

Kortikosteroid.

ATC-nr.: R01A D05

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A D05
Budesonid
 
PNEC: 8,6 μg/liter
Salgsvekt: 20,970367 kg
Miljørisiko: Bruk av budesonid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Budesonid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Budesonid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, suspensjon 32 μg/dose og 64 μg/dose: Hver dose inneh.: Budesonid 32 μg, resp. 64 μg, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, vannfri glukose, polysorbat 80, dinatriumedetat, kaliumsorbat, fortynnet saltsyre, renset vann.


Indikasjoner

Allergisk og vasomotorisk rhinitt. Symptomatisk behandling av nesepolypper.
Reseptfri bruk: Voksne >18 år: Korttidsbehandling av neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

Dosering

Rhinitt: Behandling av sesongbetont rhinitt bør startes før pollensesongen begynner. Symptomlindring kan oppleves umiddelbart, men optimal effekt oppnås etter noen dagers regelmessig bruk. Pasienten bør informeres om dette. Individuell dosering. Startdose:

 

Dosering 1 gang daglig

Dosering 2 ganger daglig

32 μg/dose

4 spraydoser i hvert nesebor
om morgenen

2 spraydoser i hvert nesebor
både morgen og kveld

64 μg/dose

2 spraydoser i hvert nesebor
om morgenen

1 spraydose i hvert nesebor
både morgen og kveld

Vedlikeholdsdose: Ved symptomkontroll, vanligvis innen 1-2 uker, bør dosen reduseres til laveste effektive dose. For noen vil 1 spraydose à 32 μg i hvert nesebor om morgenen være tilstrekkelig.
Nesepolypper: Anbefalt dosering er 128 μg daglig, dvs. 1 spraydose à 64 μg i hvert nesebor eller 2 spraydoser à 32 μg i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld).
Spesielle pasientgrupper: Barn: Bør ikke gis til barn <5 år.
Administrering: Nesen bør pusses og flasken må ristes før hver bruk. Se også pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Sår: Kortikosteroider har hemmende effekt på sårtilheling. Forsiktighet skal utvises ved hyppige neseblødninger, nylig sår eller operasjon i nesen, eller neseskade som ikke er tilhelet. Ved kraftig neseblødning bør seponering vurderes. Overgang fra systemisk kortikosteroidbehandling: Forsiktighet skal utvises dersom hypofyse-binyrebarkfunksjonen antas å være påvirket. Infeksjoner: Preparatet bør ikke brukes ved ubehandlet sopp-/virusinfeksjon i nesen. Ved symptomer på infeksjon bør pasienten vurderes og riktig behandling gis. Systemiske bivirkninger: Potensielle systemiske bivirkninger er Cushings syndrom, cushingoide symptomer, binyrebarksuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, katarakt og glaukom. Ved glaukom hos pasienten eller i familiens sykehistorie bør øyetrykket overvåkes. Sjeldnere observeres en rekke psykologiske effekter og atferdseffekter, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (hovedsakelig hos barn). Risikoen for slike bivirkninger øker dersom pasienten allerede bruker et kortikosteroid. Glukokortikoider kan også påvirke karbohydratmetabolismen. Diabetespasienter bør derfor følges opp med regelmessige blodsukkermålinger. Leverfunksjon: Nedsatt leverfunksjon er av begrenset betydning pga. lav systemisk tilgjengelighet, men det anbefales å være oppmerksom på systemiske bivirkninger. Innvirkning på vekst: Vekstretardasjon er sett hos barn som får nasale kortikosteroider i anbefalte doser. Ved kontinuerlig langtidsbehandling av barn bør nytten veies opp mot ev. risiko for veksthemming. Legen bør ha god oppfølging av vekst ved langtidsbruk. Ved vekstreduksjon bør behandling revurderes med mål om dosereduksjon. Involvering av spesialist må vurderes. Synsforstyrrelser: Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser skal det vurderes henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som kan omfatte grå stær, grønn stær eller sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hjelpestoffer: Inneholder kaliumsorbat som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Bilkjøring og bruk av maskiner: Tåkesyn kan opptre. Kan ha moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør rådes til å være forsiktig med aktiviteter som bilkjøring eller bruk av maskiner, frem til responsen på preparatet er kjent.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A D05
Metaboliseres primært via CYP3A4. Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere kan øke risikoen for systemiske bivirkninger, og bør unngås med mindre fordelen oppveier risikoen. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Økte plasmakonsentrasjoner og forsterket effekt av kortikosteroider er sett ved samtidig behandling med østrogener, men ikke ved samtidig bruk av p-piller (150 µg desogestrel og 30 µg etinyløstradiol). Da binyrefunksjonen kan nedsettes, kan en ACTH-stimuleringstest for diagnostisering av hypofyseinsuffisiens vise uriktige resultater (lave verdier).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen indikasjon på økt risiko for medfødte misdannelser ved bruk under tidlig graviditet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Påvirkning ved terapeutiske doser forventes ikke. Kan vurderes til bruk under amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Endokrine
SjeldneTegn og symptomer på systemiske kortikosteroideffekter, inkl. binyresuppresjon og veksthemming
Generelle
Svært sjeldneSlimhinnesår
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet (umiddelbare og forsinkede overfølsomhetsreaksjoner, inkl. urticaria, utslett, dermatitt, erytem, angioødem og pruritus)
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Luftveier
VanligeEpistakse, hemoragisk sekret, neseubehag
SjeldneDysfoni, nasal septumperforasjon, nesesår
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper
Skader/komplikasjoner
SjeldneKontusjon
Øye
SjeldneTåkesyn
Ukjent frekvensGlaukom, katarakt
FrekvensBivirkning
Vanlige
LuftveierEpistakse, hemoragisk sekret, neseubehag
Mindre vanlige
ImmunsystemetOverfølsomhet (umiddelbare og forsinkede overfølsomhetsreaksjoner, inkl. urticaria, utslett, dermatitt, erytem, angioødem og pruritus)
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
Sjeldne
EndokrineTegn og symptomer på systemiske kortikosteroideffekter, inkl. binyresuppresjon og veksthemming
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
LuftveierDysfoni, nasal septumperforasjon, nesesår
Skader/komplikasjonerKontusjon
ØyeTåkesyn
Svært sjeldne
GenerelleSlimhinnesår
Ukjent frekvens
ØyeGlaukom, katarakt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt overdosering, selv i svært høye doser, er ikke forventet å være noe klinisk problem. Langvarig overdosering kan gi suppresjon av binyrebarken.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Uttalt lokal antiinflammatorisk effekt.
Absorpsjon: Systemisk tilgjengelighet: 33%.
Halveringstid: 2-3 timer etter i.v. dosering.
Metabolisme: Ca. 90% i lever (first pass-metabolisme).
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

120 doser er unntatt reseptplikt.

Sist endret: 14.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.09.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Livicort, NESESPRAY, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
32 μg/dose120 doser (glassflaske m/dosepumpe)
421469
-
-
*FSPC_ICON
64 μg/dose120 doser (glassflaske m/dosepumpe)
164499
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.