Liothyronin

Takeda


Thyreoideahormon.

H03A A02 (Liotyroninnatrium)TABLETTER 20 μg: Hver tablett inneh.: Liotyroninnatrium 20 μg, laktose 62 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alle former for hypotyreose hos barn og voksne. Kan brukes i kombinasjon med tyroksin (T4) og ellers når en ønsker en raskt innsettende effekt. Som diagnostisk hjelpemiddel ved tyreotoksikose.

Dosering

Individuell dosering.
Voksne: Ved hypotyreose anbefales en initialdose på 10-20 μg (1/2-1 tablett) daglig, med gradvis økning. Dosen justeres etter behandlingseffekten. Vanlig vedlikeholdsdose er 40-60 μg (2-3 tabletter) daglig.
Barn: Dosen ligger vanligvis på 10-40 μg (1/2-2 tabletter) daglig, avhengig av alder og kroppsvekt.
Administrering: Kan knuses eller deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ubehandlet insuffisiens av binyrer og hypofyseforlapp. Tyreotoksikose.

Forsiktighetsregler

Omhyggelighet ved indikasjonsstilling og nøyaktighet ved dosering for å unngå overdoseringssymptomer. Ved hjerte- og karsykdommer er det økt risiko for forverring av hjertesykdom, og det bør utvises spesiell forsiktighet ved oppstart av behandlingen. Brukes med forsiktighet ved diabetes mellitus. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler som induserer hepatiske enzymer kan øke leverclearance av thyreoideahormoner. Proteasehemmere og rifampicin/rifapentin kan øke metabolismen av thyreoideahormoner som resulterer i redusert effekt. Sevelamer kan redusere absorpsjonen av thyreoideahormoner. Det er derfor anbefalt at pasienter blir kontrollert for endringer i thyreoideafunksjonen. Østrogener kan øke konsentrasjonen av tyroksinbindende globulin (TBG). Kvinner som bruker prevensjonsmidler som inneholder østrogen eller postmenopausale kvinner som får hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) kan ha økt behov for thyreoideahormoner. Samtidig behandling med tyrosinkinasehemmere kan redusere effekten av thyreoideahormoner. Sertralin og klorokin/proguanil kan redusere effekten av thyreoideahormoner og øker serumnivået av thyreoideastimulerende hormon (TSH). Amiodaron kan hemme dejodiseringen av tyroksin til trijodtyronin som resulterer i redusert effekt av thyreoideahormoner. Nedsetter virkningen av digitalis. Kan gi økt effekt av perorale antikoagulantia. Kan redusere effekten av legemidler som senker blodsukkernivået og blodsukkernivået skal derfor måles jevnlig ved starten av behandlingen. Aluminiumholdige legemidler kan redusere effekten av thyreoideahormoner og legemidlene bør tas med minst 2 timers mellomrom. Ved samtidig inntak av kalsium reduserer kalsiumkarbonat absorpsjonen av T4, og bør tas med minst 2 timers mellomrom. Jern danner uløselige komplekser in vitro, og bør tas med minst 2 timers mellomrom. Salisylater, dikumarol, furosemid i høye doser (250 mg), klofibrat, fenytoin og andre substanser kan fortrenge levotyroksinnatrium fra plasmaproteinene. Dette resulterer i en forhøyet T4-fraksjon. Polystyrensulfonat kan redusere absorpsjonen av thyreoideahormoner, og de bør derfor gis med 4 timers intervall. Anionbyttende resiner hemmer absorpsjon av thyreoideahormoner og legemidlene bør gis med 4-5 timers mellomrom. Produkter som inneholder soya kan redusere absorpsjon av liothyronin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra et begrenset antall eksponerte graviditeter indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto/neonatal-toksisitet. Kan brukes under graviditet hvis det er klinisk behov for det.
Amming: Ingen forventet effekt på nyfødte/spedbarn ved terapeutiske doser. Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Bivirkninger er relatert til høy dose. Bruk i terapeutiske doser med normale TSH-verdier gir vanligvis ingen bivirkninger.
Ved overdosering kan tyreotoksiske symptomer, prekordiale smerter og smerter i ekstremitetene forekomme.
Organklasse Bivirkning
Hjerte
Ukjent frekvens Angina pectoris, arytmi, palpitasjoner
Immunsystemet
Ukjent frekvens Hypersensitivitetsreaksjoner som allergisk hudreaksjon.
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Hjerte Angina pectoris, arytmi, palpitasjoner
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaksjoner som allergisk hudreaksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk fremstilt trijodtyronin (T3) som etterligner effekt som det naturlig forekommende hormonet.
Virkningsmekanisme: Liotyronin har samme kliniske effekt som tyroksin, men i motsetning til dette har liotyronin raskt innsettende effekt, og virkningen svinner hurtigere ved seponering. Brukes helst ved tilstander hvor en ønsker effekt i løpet av noen timer eller når en ønsker å kunne avbryte behandlingen forholdsvis raskt. Ved langtidsbehandling foretrekkes vanligvis tyroksin da dette har en mer stabil effekt på metabolismen.
Halveringstid: Ca. 2 døgn.
Metabolisme: I lever. Enterohepatisk sirkulasjon.
Utskillelse: 20-40% via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Liothyronin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 μg 100 stk. (boks)
510982
Blå resept
-
270,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2019