Lenker

Legemiddelinformasjon (internasjonale)

Arzneispezialitätenregister (Østerrike) Arzneispezialitätenregister
Arzneimittelkompendium der Schweiz (Sveits) Arzneimittelkompendium der Schweiz
DailyMed (USA) DailyMed
Dictionnaire Vidal (Frankrike) VIDAL
emc (Storbritannia) emc
Farmacotherapeutisch Kompas (Nederland) Farmacotherapeutisch Kompas
Gelbe liste (Tyskland) Gelbe liste
Medicin.dk (Danmark) Medicin.dk
Medicines (Irland) Medicines.ie
Pharmaca Fennica (Finland) Pharmaca Fennica
Pharmaindex (Ungarn) Pharmaindex Online