Lenalidomid Zentiva

Zentiva


Immunsuppressivt middel.

L04A X04 (Lenalidomid)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

KAPSLER, harde 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg og 25 mg: Hver kapsel inneh.: Lenalidomid 2,5 mg, resp. 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg og 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Svart jernoksid (E 172), titanoksid (E 171). 2,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Indigokarmin (E 132). 2,5 mg, 7,5 mg, 10 mg og 20 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Myelomatose:
  • Som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med nydiagnostisert myelomatose, som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.
  • Som kombinasjonsbehandling med deksametason, eller bortezomib og deksametason, eller melfalan og prednison, til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
  • I kombinasjon med deksametason, til behandling av voksne med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.
Follikulært lymfom:
  • I kombinasjon med rituksimab (anti-CD20-antistoff) for behandling av voksne med tidligere behandlet follikulært lymfom (grad 1-3a).

Dosering

Se SPC.
Administrering Det anbefales å trykke kun på den ene enden av kapselen for å ta den ut av blisterpakningen (reduserer risikoen for at kapselen deformeres eller ødelegges). Bør tas på samme tid på fastsatte dager. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele, helst med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Skal ikke åpnes. Dersom pulver fra kapselen kommer i kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundig med såpe og vann. Dersom preparatet kommer i kontakt med slimhinner, skylles disse omgående med vann.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lenalidomid Zentiva, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 mg 21 stk. (blister)
143722
H-resept 52 489,90 C
5 mg 21 stk. (blister)
425027
H-resept 52 803,80 C
7,5 mg 21 stk. (blister)
480276
H-resept 55 970,30 C
10 mg 21 stk. (blister)
185282
H-resept 55 970,30 C
15 mg 21 stk. (blister)
139992
H-resept 58 863,60 C
20 mg 21 stk. (blister)
378904
H-resept 63 090,00 C
25 mg 21 stk. (blister)
171438
H-resept 65 382,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 7,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 15 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomid Zentiva KAPSLER, harde 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.02.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Revlimid «Bristol-Myers Squibb»


Sist endret: 25.02.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)