Lecrolyn

Lecrolyn sine

Santen

Antiallergikum.

ATC-nr.: S01G X01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B C01
Natriumkromoglikat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av natriumkromoglikat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Natriumkromoglikat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at natriumkromoglikat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 40 mg/ml: Lecrolyn: 1 ml inneh.: Natriumkromoglikat 40 mg, glyserol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


ØYEDRÅPER, oppløsning 40 mg/ml: Lecrolyn sine: 1 ml inneh.: Natriumkromoglikat 40 mg, glyserol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Lecrolyn: Allergisk konjunktivitt, sesongbundet og helårlig. Lecrolyn sine: Symptomatisk behandling av allergisk konjunktivitt hos voksne og barn.
Reseptfri bruk: Lecrolyn sine: Korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne og barn >6 år.

Dosering

Lecrolyn/Lecrolyn sine: Voksne og barn: 1-2 dråper i hvert øye 2 ganger daglig. Må brukes regelmessig for å oppnå optimal symptomkontroll. Antall doseringer avhenger av allergeneksponering og tilpasses individuelt.
Lecrolyn sine: Dersom symptomintensiteten krever hyppigere dosering, skal doseringsfrekvensen ikke overskride 4 ganger daglig. Det anbefales at behandlingen fortsettes i perioden med allergeneksponering.
Tilberedning/Håndtering: Endosebeholdere: Kun til engangsbruk. Beholderen og ev. overskuddsvæske skal kastes etter hver inndrypping/bruk.
Administrering: For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Kan brukes sammen med kontaktlinser. Lecrolyn sine: Administreres i øyets konjunktivalsekk. For å forhindre mulig kontaminering skal pasienten unngå å berøre øyelokkene, området rundt eller andre overflater med flaskens applikatorspiss. Ved samtidig bruk av andre øyedråper skal det gå 15 minutter mellom instillasjonene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Barn <6 år: Behandling bør skje i samråd med lege. Lecrolyn sine: Hvis symptomene fortsetter eller forverres, skal pasienten undersøkes av lege. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi lokal irritasjon og tåkesyn som forbigående kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Systemisk eksponering av natriumkromoglikat er ubetydelig etter lokal påføring i øyet, ingen effekter forventes på foster/diende spedbarn. Kan brukes under graviditet og amming.
Natriumkromoglikat|Kromoglikat

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Forbigående lett svie. Lokal irritasjon (Lecrolyn sine). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner (ukjent frekvens for Lecrolyn sine).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For natriumkromoglikat R01A C01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer degranulering av sensibiliserte mastceller og dermed frigivelse av histamin og andre inflammasjonsfremkallende substanser.
Absorpsjon: En svært liten del blir systemisk absorbert. Lecrolyn: Okulær biotilgjengelighet ca. 0,03%.
Metabolisme: Ingen.
Utskillelse: Uendret i galle og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Lecrolyn (endosebeholdere): Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares i posen beskyttet mot lys. Holdbarhet for uåpnede endosebeholdere i åpnet pose: 28 dager. Lecrolyn sine (plastflaske): Holdbarhet etter anbrudd: 8 uker.

Pakninger uten resept

Lecrolyn sine: 5 ml plastflaske er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 01.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Lecrolyn: 24.02.2017

Lecrolyn sine: 08.01.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Lecrolyn, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
40 mg/ml60 stk. (endosebeholdere)
012869
Blå resept
Kan forskrives til 04.02.2020
Byttegruppe
276,40CSPC_ICON

Lecrolyn sine, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
40 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
063698
Blå resept
-
*FSPC_ICON
10 ml (plastflaske m/dråpespiss)
372262
Blå resept
-
444,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.