DERMGEL, gel 1%: 1 g inneh.: Terbinafin 10 mg, etanol 10 mg, isopropylmyristat, polysorbat 20, karbomerer, sorbitanlaurat, benzylalkohol, natriumhydroksid, butylhydroksytoluen, renset vann.


HUDSPRAY, oppløsning 1%: 1 g inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 8,9 mg, etanol 250 mg, makrogolcetostearyleter, propylenglykol, renset vann.


KREM 1%: 1 g inneh.: Terbinafinhydroklorid 10 mg, natriumhydroksid, natriumhydroksid, benzylalkohol, sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.


LINIMENT, oppløsning 1%: 1 g inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 10 mg, akrylater/oktylakrylamid kopolymer, hydroksypropylcellulose, triglyserider av middels kjedelengde, etanol.


Indikasjoner

Gel og hudspray: Soppinfeksjoner i huden forårsaket av dermatofytter. Pityriasis versicolor. Krem: Soppinfeksjoner i huden forårsaket av dermatofytter. Pityriasis versicolor. Kutan candidiasis. Liniment: Behandling av tinea pedis (fotsopp).
Reseptfri bruk: Gel, hudspray og liniment: Behandling av fotsopp hos voksne >18 år. Krem: Behandling av fotsopp hos voksne og barn >12 år.

Dosering

Behandlingsvarighet avhenger av indikasjon og soppinfeksjonens alvorlighetsgrad. Symptombedring ved lokalbehandling inntrer i løpet av noen få dager. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall. Gel, hudspray og liniment er indisert for voksne >18 år mens krem er indisert for voksne og barn >12 år. Krem: Diagnosen bør verifiseres dersom symptombedring ikke ses 1 uke etter avsluttet behandlingsuke. Liniment: Innen få dager inntrer vanligvis bedring av kliniske symptomer. Hvis det ikke er tegn på bedring etter 1 uke bør diagnosen overveies på nytt og pasienten bør derfor oppsøke lege. Det finnes ingen data på gjentatt behandling med liniment. Ytterligere en behandling anbefales derfor ikke til en bestemt episode av fotsopp.
Tinea corporis: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1-2 ganger daglig i 1-2 uker. Krem: 1 gang daglig i 1 uke.
Tinea cruris: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1-2 ganger daglig i 1-2 uker. Krem: 1 gang daglig i 1 uke.
Tinea pedis: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1-2 ganger daglig i 2-4 uker. Krem: 1-2 ganger daglig i 2-4 uker. Liniment: Engangsbehandling. Appliseres på begge føttene selv om lesjonene kun er synlig på en fot. Behandlede områder bør ikke vaskes før 24 timer etter appliseringen. Påføres kun 1 gang pr. fotsoppepisode.
Interdigital tinea pedis: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1 gang daglig i 1 uke. Krem: 1 gang daglig i 1 uke. Liniment: Engangsbehandling. Appliseres på begge føttene selv om lesjonene kun er synlig på en fot. Behandlede områder bør ikke vaskes før 24 timer etter appliseringen. Påføres kun 1 gang pr. fotsoppepisode.
Pityriasis versicolor: Gel: 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 2 ganger daglig i 1 uke. Krem: 1-2 ganger daglig i 2 uker.
Kutan candidiasis: Krem: 1-2 ganger daglig i 1-2 uker.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Gel, hudspray og liniment anbefales ikke pga. utilstrekkelige data mht. sikkerhet og effekt. Krem skal ikke brukes til barn <12 år. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Se detaljert bruksanvisning i pakningsvedlegget. Dermgel: Infiserte hudområder vaskes og tørkes godt. Masseres lett på den infiserte huden og området rundt. Ved intertriginøse infeksjoner (submammae, interdigital, intergluteal, inguinal) kan applikasjonen dekkes med gas, spesielt om natten. Hudspray: Infiserte hudområder vaskes og tørkes godt. Appliseres på den infiserte huden og området rundt. Krem: Infiserte hudområder vaskes og tørkes godt. Masseres lett på den infiserte huden og området rundt. Ved intertriginøse infeksjoner (submammae, interdigital, intergluteal, inguinal) kan applikasjonen dekkes med gas, spesielt om natten. Liniment: Føttene og hendene vaskes og tørkes før linimentet appliseres én gang på begge føttene, selv om lesjonene kun er synlig på en fot. Dette sikrer eliminasjon av soppen (dermatofyttene) som kan finnes i de områdene av foten hvor det ikke er synlige lesjoner. Påføres først jevnt mellom, under og over alle tærne. Deretter på sålene og sidene av føttene. Skal ikke masseres inn i huden. Preparatet bør få tørke i 1-2 minutter. Hendene vaskes etter applisering. For best resultat bør ikke det behandlede området vaskes før 24 timer etter appliseringen. Derfor anbefales det å applisere linimentet etter en dusj eller et bad og vente til samme tid neste dag før føttene vaskes forsiktig igjen. Etter vask, skal føttene forsiktig klappes tørre.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Gel, hudspray, liniment og krem: Kun beregnet til utvortes bruk. Bør ikke komme i kontakt med øynene, og ved uhell skylles øynene grundig med rennende vann. Ved vedvarende symptomer kontaktes lege. Gel, hudspray og liniment: Hos pasienter med hudlesjoner kan innholdet av alkohol gi irritasjon. Bør ikke brukes i ansiktet. Liniment: Ikke anbefalt til behandling av kronisk hyperkeratosisk plantar tinea pedis (mokkasintype). Ved allergiske reaksjoner bør filmen fjernes med et organisk løsningsmiddel, som denaturert alkohol, og føttene vaskes med varmt såpevann. Inneholder etanol: Holdes vekk fra åpen ild. Krem: Inneholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan gi lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt). Hudspray: Inneholder proylenglykol som kan gi lokal hudirritasjon. Gel: Inneholder butylhydroksytoluen, som kan gi lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt), eller irritasjon av øynene og slimhinner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av andre produkter til behandling av føttene anbefales ikke, selv om ingen interaksjoner er kjent.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved topisk applikasjon absorberes terbinafin i liten grad gjennom huden (ca. 5%). Dyrestudier på fertilitet og føtal toksisitet har ikke gitt signal om skadelige effekter. Klinisk erfaring hos gravide er svært begrenset, og bruk under graviditet bør unngås, med mindre morens kliniske tilstand krever behandling og mulige fordeler for moren overgår mulig risiko hos fosteret.
Amming: Skilles ut i morsmelk. Bør ikke brukes under amming. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkl. bryst.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist noen effekt på fertilitet.

Bivirkninger

Gel, hudspray og krem: Det er viktig å skille allergiske reaksjoner fra andre symptomer. Allergiske reaksjoner forekommer sjelden, men krever seponering. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Hudeksfoliasjon, pruritus. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudlesjoner, skorpe, hudlidelser, pimenteringsforstyrrelser, erytem, brennende følelse i huden. Øvrige: Smerte, smerte og irritasjon på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Tørr hud, kontaktdermatitt, eksem. Øye: Øyeirritasjon. Øvrige: Forverret tilstand. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Hypersensitivitet. Hud: Utslett. Liniment: Uønskede effekter inkluderer milde og forbigående reaksjoner på applikasjonsstedet. I svært sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner oppstå. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øvrige: Reaksjoner på applikasjonsstedet, slik som tørr hud, hudirritasjon eller brennende følelse. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Allergiske reaksjoner som kløe, utslett, dermatitt med blæredannelse, urticaria.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering er lite sannsynlig ved topikal applikasjon. Ved inntak av større mengder topikale former peroralt, vil det kunne forventes symptomer tilsvarende de som er observert ved overdose av tabletter (hodepine, kvalme, epigastrisk smerte og svimmelhet). I tilfeller av utilsiktet oralt inntak av Lamisil liniment må det tas hensyn til alkoholinnholdet (81,05% v/v).
Behandling: Eliminasjon av legemidlet, primært ved administrering av aktivt kull. Hvis nødvendig, symptomatisk støttebehandling.

Egenskaper

Klassifisering: Terbinafin er et allylamin med bredt antimykotisk virkningsspektrum. Virker fungicid ved lave konsentrasjoner mot dermatofytter, muggsopper og enkelte dimorfe sopper. Effekten på gjærsopper er fungicid eller fungistatisk, avhengig av sopparten.
Virkningsmekanisme: Terbinafin interfererer spesifikt med soppens sterolbiosyntese på et tidlig stadium. Dette fører til mangel på ergosterol og til en intracellulær akkumulering av skvalen, noe som resulterer i fungal celledød. Terbinafin hemmer skvalenepoksidase i soppens cellemembran.
Absorpsjon: <5% av virkestoffet absorberes, og systemisk effekt er derfor meget begrenset.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Liniment: Oppbevares i originalpakningen for beskytte mot lys. Gel: Holdbar i 16 uker etter åpnet tube. Hudspray: Holdbar i 12 uker etter at flasken er åpnet. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Pakninger uten resept

Gel 15 g, hudspray 15 ml, krem 15 g og liniment 4 g er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lamisil, DERMGEL, gel:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 g
006561
-
-
*F

Lamisil, HUDSPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 ml (plastflaske m/spraypumpe)
003355
-
-
*F

Lamisil, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 g
003486
-
Byttegruppe
*F
30 g
049684
Blå resept
Byttegruppe
137,80C

Lamisil, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%4 g
069033
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Dermgel: 19.11.2015

Hudspray: 17.11.2015

Krem: 16.11.2015

Liniment: 18.11.2015