Kurs i bruk av Felleskatalogen

Felleskatalogen kan på forespørsel holde kurs for helsepersonell/studenter som bruker Felleskatalogen i sitt arbeid/studie.
En slik opplæring vil dekke alle plattformer (papirkatalog, nettside og applikasjoner til lesebrett/smarttelefoner), med hovedvekt på nettsiden.
Eksempel på kursinnhold:
  • Søk, inkl. legemiddelsøk, interaksjonsanalyse, identifikasjonssøk og avansert søk
  • Dosering og administrering
  • Spesialtema som graviditet og amming
  • Informasjon fra Legemiddelverket, inkl. byttegruppe og varsler
  • Pasientinformasjon, inkl. sykdomsinformasjon og medisinsk ordbok
  • Applikasjoner til smarttelefon/lesebrett
  • Mulighet og begrensninger

45-60 minutter er normalt tilstrekkelig med tid.
Opplæring tilbys kostnadsfritt.
Ta kontakt med redaktør Bente Jansen, bj@lmi.no.