MIKSTUR, suspensjon 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Aktivt kull 150 mg, sorbitol 70% 170 mg, kolloidal magnesiumaluminiumsilikat, karmellosenatrium, etanol 96% 1,2 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), renset vann.


Indikasjoner

Førstehjelp ved forgiftning. Mot diaré, f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.

Dosering

Førstehjelp ved forgiftning: Voksne og barn: 100-300 ml (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas med en gang etter at brekninger ev. er fremkalt.
Mot diaré, f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.: Voksne og barn: 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) 1 til flere ganger daglig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan ha mild lakserende effekt. Bør ikke brukes over lengre tid da absorpsjonen av næringsmidler, vitaminer og enzymer kan reduseres. Lite effektivt ved forgiftninger med cyanid, jern, alkaliske stoffer og mineralsyrer. Forsiktighet utvises hos komatøse eller pasienter med nedsatt svelgerefleks. Etter deponering av kull i ventrikkelen hos slike pasienter, må larynkstuben (med/oppblåst «cuff») ligge til god hosterefleks. Skal ikke gis hvis det er aktuelt å tilføre spesifikt antidot per os eller brekkmiddel. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergisk reaksjon (muligens forsinkede). Inneholder etanol 0,34 mg/dose for voksne, tilsv. 8,6 ml øl/3,6 ml vin pr. dose. Skadelig for personer med alkoholproblemer. Bør tas hensyn til hos gravide, ammende, barn og høyrisikogrupper, f.eks. ved leversykdom eller epilepsi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Adsorberer et stort antall legemidler. Absorpsjon av disse vil dermed hemmes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes ved graviditet og amming (se også Forsiktighetsregler).

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Forstoppelse
Bruk av kullsuspensjon med sorbitol til barn har i sjeldne tilfeller ført til forstyrret elektrolyttbalanse etter diaré.
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse
Bruk av kullsuspensjon med sorbitol til barn har i sjeldne tilfeller ført til forstyrret elektrolyttbalanse etter diaré.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Flytende kullpreparat.
Virkningsmekanisme: Adsorberer et stort antall legemidler og gifter. Kull som suspensjon virker raskt og er lettere å bruke enn pulver.
Absorpsjon: Absorberes ikke.
Utskillelse: Giftstoffet bundet til kull utskilles via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kull, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg/ml 100 ml
425470
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.06.2016