Klorheksidin

Sage

Bredspektret antiseptikum.

ATC-nr.: D08A C02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A B03
Klorheksidin
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 2 182,42601 kg
Miljørisiko: Bruk av klorheksidin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klorheksidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klorheksidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.03.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

IMPREGNERT PUTE 20 mg/ml: Hver pute inneh.: Klorheksidinglukonat 500 mg, aloe vera-gel (inneh. natriumbenzoat og kaliumsorbat), dimetikon, parfyme, glukonolakton, glyserol, nonoksinol 9, polysorbat 20, propylenglykol, renset vann, polyesterpute.


Indikasjoner

Huddesinfeksjon som del av en avansert preoperativ rengjøringsprosedyre, samt generell huddesinfeksjon.

Dosering

Som del av avansert preoperativ rengjøringsprosedyre: Utføres kvelden før og om morgenen samme dag som kirurgisk prosedyre. Bruk 1 pute for å klargjøre hvert kroppsområde ved fullstendig fukting som følger: Fukt hals, bryst og mage, fukt begge armer ved å starte med skulder og avslutte med fingertupper (ekstra nøye i armhuler), fukt høyre og venstre hofte og deretter lysken (ekstra nøye i hudfolder i mageregionen og lysken), fukt begge bein ved å starte med lår og avslutte med tær, fukt ryggen ved å starte nederst i nakken og avslutte ved midjen, fukt setet. Ikke skyll eller bruk noen form for lotion, fuktighetskrem eller kosmetikk etter klargjøringen.
Generell huddesinfeksjon og rengjøring: Bruk 1 pute for hvert kroppsområde som skal desinfiseres.
Administrering: Til kutan bruk. Brukes kun på intakt hud. Huden bør være fullstendig tørr og avkjølt før bruk. Unngå kontakt mellom putene og utsiden av pakningen. Kast putene etter at de er brukt 1 gang. Kast ubrukte puter etter åpning av pakningen.

Kontraindikasjoner

Bruk til spedbarn som er født for tidlig eller med lav fødselsvekt, eller spedbarn <2 måneder eller som får fototerapi. Bruk umiddelbart før invasive teknikker som venepunksjon, lumbalpunksjon eller kirurgi, på åpne sår eller skadet hud. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Preparat og pakning er ikke sterile. Unngå kontakt med øyne, ører og munn. Kan forårsake alvorlig og permanent skade ved kontakt med disse områdene uten at det fjernes. Skyll umiddelbart med vann ved kontakt. Bruk før invasive inngrep hos nyfødte er forbundet med kjemiske brannsår. Risikoen er høyere hos premature spedbarn, spesielt barn født før svangerskapets 32. uke, og i de 2 første leveukene. Fjern fuktet materiale, laken og klær før prosedyren fortsettes. Unngå bruk av større mengde oppløsning enn nødvendig, og unngå at oppløsning samles i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med pasienten. Dersom okklusjonsbandasje skal påføres områder som tidligere har vært eksponert for legemidlet, må det sikres at det ikke er overflødig oppløsning på huden. Dusjing eller barbering umiddelbart før bruk kan gi økt risiko for hudirritasjon. Barbering bør unngås i minst 2 dager før kirurgi på alle deler av kroppen, inkl. ansikt, ben, underarmer osv. Skyll området og avslutt bruk dersom hudirritasjon vedvarer.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen effekt er forventet pga. lav systemisk eksponering. Skal ikke brukes på brystet.
Klorheksidin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Hudirritasjon. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kjemiske brannsår hos nyfødte, allergiske hudreaksjoner som dermatitt, pruritus, erytem, eksem, utslett, urticaria, hudirritasjon og blemmer. Immunsystemet: Generaliserte allergiske reaksjoner, overfølsomhet inkl. anafylaktisk sjokk.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har effekt mot et bredt spekter vegetative grampositive og gramnegative bakterier, som MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa og ulike Streptococcus-arter. Lav effekt mot visse gramnegative bakterier (Pseudomonas- og Proteus-typer), og visse gjærtyper, dermatofytter og mykobakterier. Har effekt mot kappekledde virus (som hiv, herpes simplex-, cytomegalo-, influensa- og enterovirus), og betydelig lavere effekt mot ikke-kappekledde virus (som rota-, adeno-, enterovirus). Vedvarende antimikrobiell aktivitet vises i ≤6 timer etter påføring.
Absorpsjon: Perkutan absorpsjon er minimal.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares liggende på flatt underlag. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Sist endret: 16.08.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.05.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Klorheksidin, IMPREGNERT PUTE:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml20 × 6 stk.
135487
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiseptikum (antiseptika): Middel som dreper eller hemmer bakterier og andre mikroorganismer på kroppens overflate. Et antiseptisk middel brukes til å forebygge at en infeksjon oppstår på huden eller i sår.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.