Kloramfenikol Minims

Bausch Health
ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 5 mg/ml (0,5%): 1 ml inneh.: Kloramfenikol 5 mg, borsyre (E 284), boraks, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Infeksiøse øyesykdommer hos voksne og barn, f.eks. konjunktivitt og keratitt. Perforerende skader. Profylaktisk ved og etter øyeoperasjoner, etter fjerning av fremmedlegemer og ved korneaerosjon.

Dosering

Voksne og barn: Før drypping fjernes puss fra øyet for å unngå inaktivering av kloramfenikol. 1-2 dråper dryppes i øyet hver 1.-2. time i 2-3 dager, deretter hver 4.-6. time inntil 2 dager etter symptomfrihet.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte pga. redusert systemisk eliminasjon som følge av umoden metabolisme og faren for doserelaterte bivirkninger. Maks. behandlingsvarighet er 10-14 dager.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget.
Administrering: Til bruk i øyet. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente ved lokal bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Nyfødte har manglende evne til å konjugere og utskille kloramfenikol. Behandling av nyfødte har gitt opphav til grey baby-syndrom. Det er risiko for tilsvarende effekter hos nyfødte som har vært eksponert in utero i slutten av svangerskapet. Barn av gravide behandlet i 1. trimester har ikke vist økt forekomst av misdannelser. Systemisk eksponering ved bruk av øyedråper/øyesalve antas å være for lav til å gi grey baby-syndrome. Det er imidlertid ukjent hvorvidt en sjelden bivirkning som benmargssuppresjon kan oppstå hos foster ved intrauterin eksponering. Bør derfor kun brukes under graviditet dersom behandling er absolutt nødvendig.
Amming: Kloramfenikol går over i morsmelk. Utskillelsen av kloramfenikol hos spedbarn er mye langsommere enn hos voksne. Skal brukes med forsiktighet ved amming.

 

Bivirkninger

Behandling over lengre tid kan påvirke normalflora og stimulere vekst av ikke-følsomme organismer.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAgranulocytose, aplastisk anemi
Generelle
Mindre vanligeAllergisk reaksjon
Nevrologiske
SjeldnePerifer nevropati
Øye
Mindre vanligeSuperinfeksjon
SjeldneOptikusnevritt
Ukjent frekvensAngioødem
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleAllergisk reaksjon
ØyeSuperinfeksjon
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, aplastisk anemi
NevrologiskePerifer nevropati
ØyeOptikusnevritt
Ukjent frekvens
ØyeAngioødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk effekt på grampositive og gramnegative bakterier, rickettsier og spiroketer. Resistensutvikling kan forekomme.
Virkningsmekanisme: Hemmer proteinsyntesen hos følsomme mikroorganismer.
Absorpsjon: God penetrasjonsevne gjennom kornea. Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap) og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kloramfenikol Minims, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml (0,5%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
591289
Blå resept
-
152,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2019