Kloramfenikol Minims

Bausch Health

Antibiotikum.

ATC-nr.: S01A A01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 5 mg/ml (0,5%): 1 ml inneh.: Kloramfenikol 5 mg, borsyre (E 284), boraks, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Infeksiøse øyesykdommer hos voksne og barn, f.eks. konjunktivitt og keratitt. Perforerende skader. Profylaktisk ved og etter øyeoperasjoner, etter fjerning av fremmedlegemer og ved korneaerosjon.

Dosering

Voksne og barn: Før drypping fjernes puss fra øyet for å unngå inaktivering av kloramfenikol. 1-2 dråper dryppes i øyet hver 1.-2. time i 2-3 dager, deretter hver 4.-6. time inntil 2 dager etter symptomfrihet.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte pga. redusert systemisk eliminasjon som følge av umoden metabolisme og faren for doserelaterte bivirkninger. Maks. behandlingsvarighet er 10-14 dager.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget.
Administrering: Til bruk i øyet. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01A A01
Ingen kjente ved lokal bruk.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Nyfødte har manglende evne til å konjugere og utskille kloramfenikol. Behandling av nyfødte har gitt opphav til grey baby-syndrom. Det er risiko for tilsvarende effekter hos nyfødte som har vært eksponert in utero i slutten av svangerskapet. Barn av gravide behandlet i 1. trimester har ikke vist økt forekomst av misdannelser. Systemisk eksponering ved bruk av øyedråper/øyesalve antas å være for lav til å gi grey baby-syndrome. Det er imidlertid ukjent hvorvidt en sjelden bivirkning som benmargssuppresjon kan oppstå hos foster ved intrauterin eksponering. Bør derfor kun brukes under graviditet dersom behandling er absolutt nødvendig.
Amming: Kloramfenikol går over i morsmelk. Utskillelsen av kloramfenikol hos spedbarn er mye langsommere enn hos voksne. Skal brukes med forsiktighet ved amming.
Kloramfenikol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Behandling over lengre tid kan påvirke normalflora og stimulere vekst av ikke-følsomme organismer.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAgranulocytose, aplastisk anemi
Generelle
Mindre vanligeAllergisk reaksjon
Nevrologiske
SjeldnePerifer nevropati
Øye
Mindre vanligeSuperinfeksjon
SjeldneOptikusnevritt
Ukjent frekvensAngioødem
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleAllergisk reaksjon
ØyeSuperinfeksjon
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, aplastisk anemi
NevrologiskePerifer nevropati
ØyeOptikusnevritt
Ukjent frekvens
ØyeAngioødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kloramfenikol J01B A01

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk effekt på grampositive og gramnegative bakterier, rickettsier og spiroketer. Resistensutvikling kan forekomme.
Virkningsmekanisme: Hemmer proteinsyntesen hos følsomme mikroorganismer.
Absorpsjon: God penetrasjonsevne gjennom kornea. Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap) og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 29.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Kloramfenikol Minims, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml (0,5%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
591289
SPC_ICONBlå resept
-
152,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.