Integrering i eksterne plattformer

Felleskatalogen tilbyr ulike løsninger for integrering av Felleskatalogens informasjon i eksterne systemer som legenes EPJ, apotekenes ekspedisjonssystem etc.

  • API ved fleksibelt parameterstyrt URL-grensesnitt med direkte oppslag, som kan tilpasses og integreres inn i alle typer grafiske grensesitt.
  • API ved bruk av REST Web Service med format som JSON, HTML og XML, disse kan tilpasses ved behov.
  • API ved bruk av SOAP Web Service som leverer XML og HTML, disse kan tilpasses ved behov.
Kontaktperson: Ole-Kristian Setnes ole.kristian.setnes@felleskatalogen.no