Influvac Tetra

Viatris


Tetravalent influensavaksine (inaktivert, overflateantigen).

J07B B02 (Influensa, inaktivert, splittvirus eller overflateantigen)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert influensavirus overflateantigener (hemagglutinin og neuraminidase) av følgende stammer i samsvar med WHOs anbefaling (for nordlige halvkule) og EUs anbefalinger for sesongen 2022/2023: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lignende stamme (A/Victoria/2570/2019, IVR-215), A/Darwin/9/2021 (H3N2)-lignende stamme (A/Darwin/9/2021, SAN-010), B/Austria/1359417/2021-lignende stamme (B/Austria/1359417/2021, BVR-26), B/Phuket/3073/2013-lignende stamme (B/Phuket/3073/2013, villtype), 15 μg hemagglutinin pr. stamme, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml. Kan inneholde spormengder egg (f.eks. ovalbumin og hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin.


Indikasjoner

Profylakse mot influensa hos voksne og barn ≥6 måneder, spesielt for personer med økt risiko for assosierte komplikasjoner. Bruk bør baseres på offisielle retningslinjer.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen.
Voksne, ungdom og barn ≥6 måneder
0,5 ml. Barn <9 år som ikke tidligere er vaksinert mot influensa, bør gis en 2. dose etter et intervall på minst 4 uker.
Barn <6 måneder
Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering Vaksinen bør ha romtemperatur (15-25°C) før bruk. Sprøyten ristes og inspiseres visuelt før bruk. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Injiseres i.m. eller dypt s.c. Skal ikke under noen omstendigheter injiseres intravaskulært. Sted for i.m. injeksjon er det anterolaterale aspektet av låret (eller deltamuskelen hvis muskelmassen er tilstrekkelig) hos barn 6-35 måneder, eller deltamuskelen hos barn fra 36 måneder og voksne.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for komponenter som kan finnes i spormengder, f.eks. egg (ovalbumin, hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80, gentamicin. Vaksinasjon skal utsettes ved febril sykdom eller akutt infeksjon.

Forsiktighetsregler

Medisinsk behandling og overvåkning bør alltid være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon oppstår. Angstrelaterte reaksjoner, inkl. vasovagale (synkope), hyperventilering eller stressrelaterte reaksjoner, kan forekomme både før og etter vaksinering, som psykisk reaksjon på nålestikket. Dette kan ledsages av ulike nevrologiske symptomer som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når personen kommer til seg selv igjen. Prosedyrer for å hindre skader ved besvimelser skal finnes. Ved endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan antistoffresponsen være utilstrekkelig. Interferens med serologisk testing: Falske positive resultater i serologiske tester ved bruk av ELISA-metoden for å påvise antistoffer mot hiv-1, hepatitt C og spesielt HTLV1, er sett etter influensavaksinasjon. Western Blot-metoden avkrefter falske positive ELISA-resultater. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium og kalium (hhv. 23 mg og 39 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natrium- og kaliumfritt.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier er ikke utført. Ved samtidig administrering av andre vaksiner bør disse settes i separate ekstremiteter (ev. bivirkninger kan da forsterkes). Immunologisk respons kan reduseres ved behandling med immunsuppressiver.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKan brukes i alle stadier av graviditet. Ingen skadelige effekter er vist.
AmmingKan brukes under amming.
FertilitetIngen data tilgjengelig.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
De fleste er av mild intensitet, oppstår vanligvis innen 3 dager og forsvinner spontant etter 1-3 dager.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInneholder overflateantigener fra inaktivert influensavirus dyrket i befruktede hønseegg. Gir aktiv immunisering mot 4 influensastammer. Induserer humorale antistoffer mot hemagglutinin som nøytraliserer influensaen. Immunrespons oppnås vanligvis innen 2-3 uker. Immunitet varer vanligvis 6-12 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser og refusjon

Influvac Tetra, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
078557
- 164,90 C
10 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
151976
- 1 322,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Influvac Tetra INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2022


Sist endret: 04.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)