Trivalent influensavaksine (inaktivert, overflateantigen).

ATC-nr.: J07B B02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07B B02
Influensa, renset antigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2015) er utarbeidet av Sanofi Pasteur MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert influensavirus overflateantigener (hemagglutinin og neuraminidase) av følgende stammer i samsvar med WHOs anbefaling (for nordlige halvkule) og EUs anbefalinger for sesongen 2018/2019: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende stamme (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180) 15 μg hemagglutinin, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-lignende stamme (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104) 15 μg hemagglutinin, B/Colorado/06/2017-lignende stamme (B/Victoria/2/87-avstamning) (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) 15 μg hemagglutinin, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml. Kan inneholde spormengder egg (f.eks. ovalbumin og hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin.


Indikasjoner

Profylakse mot influensa hos voksne og barn ≥6 måneder, spesielt for personer med økt risiko for assosierte komplikasjoner. Bruk bør baseres på offisielle retningslinjer.

Dosering

Barn som ikke tidligere er vaksinert mot influensa, bør gis en 2. dose etter et intervall på minst 4 uker.
Voksne og barn ≥36 måneder: 0,5 ml.
Barn ≥6-35 måneder: Begrensede kliniske data. 0,25 ml eller 0,5 ml i samsvar med eksisterende nasjonale retningslinjer.
Barn <6 måneder: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
Tilberedning/Håndtering: Vaksinen skal ha romtemperatur (15-25°C) før bruk. Sprøyten ristes og inspiseres visuelt før bruk. Hold den loddrett og fjern luften.
Administrering: Injiseres dypt s.c. eller i.m. Må aldri injiseres direkte i en blodåre (intravaskulært). Hvis en dose på 0,25 ml skal gis fra den ferdigfylte sprøyten (som inneholder 0,5 ml), skyves forkanten av stempelet nøyaktig til kanten av merket slik at halve volumet tømmes. Det resterende volumet på 0,25 ml i sprøyten skal injiseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, eller for komponenter som kan forekomme i spormengder, slik som egg (ovalbumin, hønseproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin. Vaksinasjon skal utsettes hos pasienter med febril sykdom eller akutt infeksjon.

Forsiktighetsregler

Medisinsk behandling og overvåkning bør alltid være lett tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon skulle opptre etter vaksinering. Vaksinen må under ingen omstendigheter injiseres intravaskulært. Angstrelaterte reaksjoner, inkl. vasovagale reaksjoner (synkope), hyperventilering eller stress-relaterte reaksjoner, kan forekomme både før og etter vaksinering, som en psykisk reaksjon på nålestikket. Dette kan ledsages av ulike nevrologiske symptomer som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når personen kommer til seg selv igjen. Det er viktig å ha prosedyrer på plass som sikrer at skader unngås ved besvimelser. Antistoffrespons hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig. Interferens med serologisk testing.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07B B02
Kan gis samtidig med andre vaksiner. Vaksinene bør i så tilfelle settes i separate ekstremiteter. Ev. bivirkninger kan bli forsterket dersom andre vaksiner gis samtidig. Immunologisk respons kan bli redusert hos pasienter som behandles med immunsuppressiver. Falske positive resultater i serologiske tester med bruk av ELISA-metoden for å finne antistoffer mot hiv-1, hepatitt C og spesielt HTLV1, er observert etter influensavaksinasjon. Western Blot-metoden motbeviser de falske positive ELISA-resultatene. De forbigående falske positive resultatene kan skyldes IgM-respons forårsaket av vaksinen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Inaktiverte influensavaksiner kan brukes i alle stadier i graviditet. Større datamengder for sikkerheten i 2. og 3. trimester er tilgjengelig, sammenlignet med 1. trimester. Data for bruk av influensavaksiner fra verden rundt indikerer imidlertid ingen skadelige virkninger som kan tilskrives vaksinen, hverken på foster eller mor.
Amming: Vaksinen kan brukes under amming.
Fertilitet: Ingen data tilgjengelig.
Vaksiner

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Lokale reaksjoner som rødme, hevelse, smerte, ekkymose og indurasjon og systemiske reaksjoner som feber, ubehag, skjelving, tretthet, hodepine, svette, myalgi og artralgi kan forekomme. Disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten noen form for behandling. Ukjent frekvens: Forbigående trombocytopeni, forbigående sykdom i lymfekjertlene. Allergiske reaksjoner, som i sjeldne tilfeller fører til sjokk, angioødem. Nevralgi, parestesier, feberkramper, nevrologiske sykdommer slik som encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom. Generelle hudreaksjoner inkl. kløe, urticaria eller uspesifikke utslett. Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning er rapportert i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Vaksinen inneholder rensede overflateantigener fra inaktivert influensavirus. Virusstammene er dyrket enkeltvis i befruktede hønseegg og inaktivert. Full virkning av vaksinen oppnås etter 2-3 uker. Immuniteten varer vanligvis 6-12 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 12.09.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Influvac, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
007184
-
-
108,60CSPC_ICON
10 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte)
007167
-
-
759,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feberkramper: Krampeanfall ved feber. En vanlig tilstand som rammer 2-5% av alle barn i alderen 3 måneder til 5 år.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.