Informasjon om identifikasjonssøk

Denne funksjonen er et hjelpemiddel ved identifisering av ukjente kapsler og tabletter. Databasen inneholder bilder på kapsler og tabletter som er godkjent i Norge. Dersom du ikke får treff i norske data, vil du kunne søke videre i danske/svenske data. Identifikasjonssystemet bygger på en felles nordisk løsning, som driftes av Dansk Lægemiddel information. Vær klar over at databasen ikke er fullstendig. All identifisering av ukjent preparat, der det er noen som helst tvil om identiteten, skal verifiseres gjennom kjemisk analyse.

Generelt om søket

For å identifisere et ukjent preparat kan man i denne søkefunksjonen benytte følgende søkekriterier: Merking (tekst og/eller symbol), form på kapsel/tablett, eventuell deling, mål (lengde × bredde i mm), kapsel eller tablett og farge. Søkekriteriene kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon. Jo flere kriterier som angis, desto mer spesifikk blir søket. Dersom et søkekriterie utelates inkluderes alle muligheter for dette kriteriet i søket. Ved "Ingen treff" kan man forsøke å utvide søket ved å fjerne noen av søkekriteriene.

Merking

 • Merking (søk):
  Søker både på bokstaver og tall og deler av merking.
 • Merking (tekst):
  Liste over merking som inneholder tekst (bokstaver/tall).
 • Merking (symbol):
  Trykk "Velg" og du får opp en oversikt over mulige symboler.
 • Ingen merking:
  Hukes av dersom kapsel eller tablett ikke har merking og kan ikke kombineres med ovenfor nevnte søkekriterier.

Form

Liste over ulike former på kapsel og tablett. Dersom ingen er valgt søkes det på samtlige former.

Deling

Tabletter kan ha deling, enten delekryss eller delestrek.

Mål (mm)

Mål (lengde × bredde) angis i mm uten desimal. Søket gjøres med +/- 1 mm, dvs. at dersom man angir lengden til 10 mm så søkes det også etter kapsler/tabletter med lengde 9 mm og 11 mm. Lengde og bredde kan benyttes hver for seg eller sammen.

Kapsel/tablett

Det er mulig å avgrense søket med å velge om det er kapsel eller tablett. Dersom ingen av dem er huket av søkes etter både kapsler og tabletter.

Ensfarget/Flerfarget

Ensfarget: Dersom ensfarget er huket av vil en bare søke etter kapsler/tabletter som er ensfargede. Flerfarget: Dersom flerfarget er huket av vil en søke etter kapsler/tabletter med to eller flere farger. Se mer informasjon om ensfarget/flerfarget under avsnittet Farger.

Farger

Fargene er angitt i fargeskalaer. Det betyr at man ikke kan søke på hver enkelt farge, men må velge en skala som dekker fargen man er ute etter. Fargeskala velges fordi opplevelsen av farger kan variere mye mellom forskjellige personer. Valg av fargeskala bør benyttes sammen med ensfarget/flerfarget (se ovenfor).

 • Ensfarget kombinert med 1 fargeskala:
  Det søkes kun etter ensfargede kapsler/tabletter med farge som angitt i valgte fargeskala.
 • Ensfarget kombinert med 2 eller flere fargeskalaer:
  Det søkes kun etter ensfargede kapsler/tabletter med farge som angitt i en av de valgte fargeskala.
 • Flerfarget kombinert med 1 fargeskala:
  Det søkes kun etter flerfargede kapsler/tabletter hvor en eller flere av fargene på kapselen/tabletten faller inn under valgte fargeskala.
 • Flerfarget kombinert med 2 eller flere fargeskalaer:
  Det søkes kun etter flerfargede kapsler/tabletter med farger angitt av valgte fargeskalaer. Ved valg av 2 fargeskalaer må begge være i bruk for å få treff.

Dersom hverken ensfarget eller flerfarget er valgt vil en ved søk på 1 eller flere fargeskalaer få treff både på ensfargede og flerfargede kapsler/tabletter med farge som angitt inn under en eller flere av de valgte skalaer.

Gjennomsiktig

Gjelder for noen kapsler.

Vis foto direkte

Denne er normalt huket av og trefflisten vises da med alle foto direkte.

Tøm

Alle valgte søkekriterier fjernes i det du trykker Tøm.