Ibux gel med mentol

Karo Pharma
GEL 50 mg/g: 1 g inneh.: Ibuprofen 50 mg, levomentol, propylenglykol, diisopropanolamin, karbomerer, denaturert etanol, renset vann.


Indikasjoner

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Gelen appliseres på smertefullt eller betent område inntil 3 ganger daglig. Skal ikke gjentas mer enn hver 4. time. Lege kontaktes hvis bedring ikke oppnås innen 1 uke, og ved langvarig smerte. Anbefalt mengde gel er 1-2,5 g pr. applikasjon (tilsv. 1-4 cm gelstrek). Maks. mengde bør ikke overstige 7,5 g pr. dag (tilsv. 12 cm gelstrek).
Administrering: Gelen masseres inn i huden i noen minutter. Håndvask anbefales etter påføring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypersensitivitet for acetylsalisylsyre eller andre NSAID, inkl. ved peroralt inntak, eller dersom NSAID har gitt astmatisk anfall, rhinitt eller urticaria. Bruk på skadet eller patologisk forandret hud, som eksem, akne, infisert hud eller åpne sår. Samtidig bruk på område med annet topikalt applisert legemiddel. Lokal infeksjon. 3. trimester av svangerskapet.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet ved redusert nyrefunksjon, astma eller magesår. Skal ikke komme i kontakt med slimhinner/øyne. Unngå kontakt med betent eller skadet hud. Behandlingen avbrytes ved utslett eller irritasjon. Bør alltid prøves på et mindre område først. Skal ikke brukes med okklusjonsbandasje.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAID kan øke risikoen for bivirkninger. Pga. lav systemisk absorpsjon vil det normalt være lav risiko for interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha skadelige effekter på svangerskapsforløp og/eller embryonal/føtal utvikling. Bruk tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis. Skal ikke brukes under 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Bruk i 3. trimester kan gi følgende fostereffekter: Kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon) og renal dysfunksjon, som kan lede til nyresvikt og oligohydramnion. Mor og nyfødt barn kan få følgende effekter: Mulig forlenget blødningsperiode (antiaggregerende effekt kan forekomme selv ved svært lave doser), og hemming av rieaktivitet og dermed forsinket/forlenget fødsel.
Amming: Ibuprofenkonsentrasjon i morsmelk er <1% av konsentrasjonen i plasma. Lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Fertilitet: Kan redusere fertilitet hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Seponering bør vurderes hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller er under infertilitetsbehandling.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært sjeldneDyspepsi, magesmerte
Hud
VanligeErytem, kløe, kontaktdermatitt, lokale reaksjoner på applikasjonsstedet, svie, tørr hud, urticaria, utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjon
Nyre/urinveier
Svært sjeldneNyresvikt
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudErytem, kløe, kontaktdermatitt, lokale reaksjoner på applikasjonsstedet, svie, tørr hud, urticaria, utslett
Svært sjeldne
GastrointestinaleDyspepsi, magesmerte
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Nyre/urinveierNyresvikt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lav toksisitet. Overdosering lite sannsynlig ved topikal bruk.
Symptomer: Hodepine, oppkast, søvnighet, lavt blodtrykk.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt. Ibuprofen hemmer prostaglandinsyntesen. Mentol gir en kjølende følelse på huden, som antas å skyldes en direkte effekt på kulde-termoreseptorer i dermis, og antas også å gi mild avledning og dermed en følelse av smertelindring i muskler, sener og ledd.
Absorpsjon: Langsom absorpsjon til sirkulasjonen. Biotilgjengeligheten er ca. 5% av det som oppnås med peroral administrering.
Fordeling: Store individuelle variasjoner i vevskonsentrasjoner i ulike vev som synovialt, kapsulært og intrakapsulært vev.
Utskillelse: Ibuprofen og metabolitter utskilles vesentlig i urinen (ca. 95%), hvorav halvparten i konjugert form.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved romtemperatur (<25°C).

Pakninger uten resept

Inntil 100 g gel er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ibux gel med mentol, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/g50 g
545797
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2020