Hydrokortison Trimb

Trimb

Kortikosteroid gruppe I (milde).

ATC-nr.: D07A A02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 1%: 1 g inneh.: Hydrokortison 10 mg, makrogolcetostearyleter, cetostearylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, sitronsyre, natriumsitrat, metyl- (E 218), propyl- (E 216), etyl- (E 218), butyl- og isobutylparahydroksybenzoat, vann.


SALVE 1%: 1 g inneh.: Hydrokortison 10 mg, flytende parafin, hvit vaselin.


Indikasjoner

Akutt og kronisk eksem av varierende opprinnelse. Anogenital kløe.
Reseptfri bruk: Mild eksem forårsaket av f.eks. såpe, rengjøringsmidler, kosmetikk, insektsbitt og solforbrenning.

Dosering

Påsmøres i et tynt lag morgen og kveld. Når symptomene er under kontroll, kan antallet behandlinger som regel reduseres, og kan alterneres med mykgjørende behandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øyne. Skal ikke brukes i åpne sår. Bør utvises forsiktighet ved behandling av store områder på kroppen og under langvarig bruk. Krem inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) og parahydroksybensoesyreestere som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Barn <2 år skal kun behandles etter forskrivning fra lege. Behandlingsvarighet bør ikke overskride 4-6 uker med mindre pasienten overvåkes regelmessig av lege. Ved samtidig hudinfeksjon bør hensiktsmessige fungicider eller antibiotika administreres. Risikoen for lokale bivirkninger reduseres hvis hydrokortison anvendes uten okklusjon. Topikale kortikosteroider er ikke egnet for behandling av perioral dermatitt, rosacea og acne vulgaris.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke forventet noen effekter under graviditet ettersom systemisk eksponering er minimal. Kan benyttes under graviditet, men langvarig bruk og store mengder krem/salve bør unngås.
Amming: Går over i morsmelk. Det er ikke forventet noen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Kan benyttes under amming, men langvarig bruk og store mengder krem/salve bør unngås.
Hydrokortison

Bivirkninger

Bivirkninger kan forventes å forekomme hos ca. 1%. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Irritasjon, kontaktdermatitt. Tilfeller av sensibilisering og allergisk kontaktdermatitt er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Beregnet til utvortes bruk. Ved utilsiktet oralt inntak, igangsettes hjelpende tiltak etter behov.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Glukokortikoider har evne til å trenge gjennom stratum corneum og påvirke de dypere cellelagene.
Absorpsjon: Vanligvis absorberes kun en liten del av dosen, og påvirkning av hormonbalansen forventes ikke. Systemeffekter kan forekomme ved økt absorpsjon, f.eks. ved behandling av store betente hudflater eller på hud med skadet stratum corneum. Absorpsjonen øker ved okklusjonsbehandling.

Pakninger uten resept

Krem 20 g og salve 20 g er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 20.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.06.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Hydrokortison Trimb, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%20 g
112847
SPC_ICON-
-
*F

Hydrokortison Trimb, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%20 g
113076
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.