Hiprex

Meda

Urinveisantiseptikum.

ATC-nr.: J01X X05

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER I DOSEPOSER 1 g: Hver pose inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer. Sitronsmak.


TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >6 år: Langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika. Profylaktisk ved kort/langtids kateterdrenasje og ved transuretrale operasjoner. Bør overveies også ved enkeltkateteriseringer, cystoskopier og ved urodynamiske målinger i urinveiene.

Dosering

Voksne, ungdom og barn >12 år: 1 tablett eller dosepose 2 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 1/2 tablett eller dosepose (500 mg) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas fortrinnsvis etter morgen- og kveldsurinering. Pulver i doseposer: Innholdet i 1 dosepose røres ut i 1/4-1/2 glass vann. Tabletter: Kan deles (delestrek) eller knuses og gis sammen med f.eks. syltetøy.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nyreinsuffisiens, nedsatt leverfunksjon, alvorlig dehydrering og metabolsk acidose, samtidig sulfonamidterapi (pga. fare for krystalluri).

Forsiktighetsregler

Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01X X05
Se Kontraindikasjoner. Alkaliske stoffer hemmer metenaminets virkning. Samtidig bruk med acetazolamid bør unngås da effekten av metenamin vil reduseres. Laboratorieverdier: Avhengig av analysemetoden kan metenamin interferere med bestemmelse av steroider, 5-hydroksyindoleddiksyre og katekolaminer i urinen, og derved gi feilaktig resultat.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.
Amming: Går over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.
Fertilitet: Ingen humane data.
Metenamin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeIrritasjon av magesekk, kvalme, oppkast, urolig mage
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
Nyre/urinveier
Mindre vanligeBlæreirritasjon
SjeldneHematuri
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleIrritasjon av magesekk, kvalme, oppkast, urolig mage
HudKløe, utslett
Nyre/urinveierBlæreirritasjon
Sjeldne
Nyre/urinveierHematuri

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Oppkast og hematuri kan forekomme. For å eliminere disse symptomene kan en drikke store volum med vann, ev. tilsatt 2-3 teskjeer med bikarbonat.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01X X05

Egenskaper

Klassifisering: Salt av metenamin og hippursyre. Gunstige økologiske egenskaper mhp. pasientens egen og miljøets flora. Virksomt mot de fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E. coli, Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas.
Virkningsmekanisme: Utskilles i nyrene og spaltes til metenamin og hippursyre. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Hos pasienter med kronisk bakteriuri, som pasienter med kontinuerlig kateterdrenasje og hvor bakteriurien skyldes Proteus og Pseudomonas, bør pH i blæreurin følges. Proteus og Pseudomonas spalter urinbestanddeler til basiske stoffer. Det kan derfor være aktuelt å tilføre surgjørende substanser.
Absorpsjon: Hurtig. Formaldehyd kan påvises i urinen 30 minutter etter administrering.
Halveringstid: 8 timer.
Utskillelse: Ca. 85% skilles ut i urinen i løpet av 24 timer. 32 timer etter siste dose er alt utskilt.

Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.11.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Hiprex, PULVER I DOSEPOSER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g100 stk.
005769
SPC_ICONBlå resept
-
595,50C

Hiprex, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g20 stk. (boks)
124321
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
85,60C
100 stk. (boks)
124339
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
282,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.