Hiprex

Meda


Urinveisantiseptikum.

J01X X05 (Metenamin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER I DOSEPOSER 1 g: Hver pose inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer. Sitronsmak.


TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >6 år: Langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika. Profylaktisk ved kort/langtids kateterdrenasje og ved transuretrale operasjoner. Bør overveies også ved enkeltkateteriseringer, cystoskopier og ved urodynamiske målinger i urinveiene.

Dosering

Voksne, ungdom og barn >12 år
1 tablett eller dosepose 2 ganger daglig.
Barn 6-12 år
1/2 tablett eller dosepose (500 mg) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Tas fortrinnsvis etter morgen- og kveldsurinering. Pulver i doseposer: Innholdet i 1 dosepose røres ut i 1/4-1/2 glass vann. Tabletter: Kan deles (delestrek) eller knuses og gis sammen med f.eks. syltetøy.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nyreinsuffisiens, nedsatt leverfunksjon, alvorlig dehydrering og metabolsk acidose, samtidig sulfonamidterapi (pga. fare for krystalluri).

Forsiktighetsregler

Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet. Hjelpestoffer: Pulver i doseposer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dosepose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Se Kontraindikasjoner. Alkaliske stoffer hemmer metenaminets virkning. Samtidig bruk med acetazolamid bør unngås da effekten av metenamin vil reduseres. Laboratorieverdier: Avhengig av analysemetoden kan metenamin interferere med bestemmelse av steroider, 5-hydroksyindoleddiksyre og katekolaminer i urinen, og derved gi feilaktig resultat.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRisiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.
AmmingGår over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.
FertilitetIngen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Oppkast og hematuri kan forekomme. For å eliminere disse symptomene kan en drikke store volum med vann, ev. tilsatt 2-3 teskjeer med bikarbonat.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSalt av metenamin og hippursyre. Gunstige økologiske egenskaper mhp. pasientens egen og miljøets flora. Virksomt mot de fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E. coli, Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas.
VirkningsmekanismeUtskilles i nyrene og spaltes til metenamin og hippursyre. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Hos pasienter med kronisk bakteriuri, som pasienter med kontinuerlig kateterdrenasje og hvor bakteriurien skyldes Proteus og Pseudomonas, bør pH i blæreurin følges. Proteus og Pseudomonas spalter urinbestanddeler til basiske stoffer. Det kan derfor være aktuelt å tilføre surgjørende substanser.
AbsorpsjonHurtig. Formaldehyd kan påvises i urinen 30 minutter etter administrering.
Halveringstid8 timer.
UtskillelseCa. 85% skilles ut i urinen i løpet av 24 timer. 32 timer etter siste dose er alt utskilt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Hiprex, PULVER I DOSEPOSER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 g 100 stk.
005769
Blå resept 632,70 C

Hiprex, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 g 20 stk. (boks)
124321
Blå resept 89,80 C
100 stk. (boks)
124339
Blå resept 304,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Hiprex PULVER I DOSEPOSER 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Hiprex TABLETTER 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2020


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)