Hiprex

Meda


Urinveisantiseptikum.

J01X X05 (Metenamin)PULVER I DOSEPOSER 1 g: Hver pose inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer. Sitronsmak.


TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >6 år: Langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika. Profylaktisk ved kort/langtids kateterdrenasje og ved transuretrale operasjoner. Bør overveies også ved enkeltkateteriseringer, cystoskopier og ved urodynamiske målinger i urinveiene.

Dosering

Voksne, ungdom og barn >12 år: 1 tablett eller dosepose 2 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 1/2 tablett eller dosepose (500 mg) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas fortrinnsvis etter morgen- og kveldsurinering. Pulver i doseposer: Innholdet i 1 dosepose røres ut i 1/4-1/2 glass vann. Tabletter: Kan deles (delestrek) eller knuses og gis sammen med f.eks. syltetøy.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nyreinsuffisiens, nedsatt leverfunksjon, alvorlig dehydrering og metabolsk acidose, samtidig sulfonamidterapi (pga. fare for krystalluri).

Forsiktighetsregler

Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet. Hjelpestoffer: Pulver i doseposer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dosepose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Alkaliske stoffer hemmer metenaminets virkning. Samtidig bruk med acetazolamid bør unngås da effekten av metenamin vil reduseres. Laboratorieverdier: Avhengig av analysemetoden kan metenamin interferere med bestemmelse av steroider, 5-hydroksyindoleddiksyre og katekolaminer i urinen, og derved gi feilaktig resultat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.
Amming: Går over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.
Fertilitet: Ingen humane data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeIrritasjon av magesekk, kvalme, oppkast, urolig mage
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
Nyre/urinveier
Mindre vanligeBlæreirritasjon
SjeldneHematuri
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleIrritasjon av magesekk, kvalme, oppkast, urolig mage
HudKløe, utslett
Nyre/urinveierBlæreirritasjon
Sjeldne
Nyre/urinveierHematuri

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Oppkast og hematuri kan forekomme. For å eliminere disse symptomene kan en drikke store volum med vann, ev. tilsatt 2-3 teskjeer med bikarbonat.

Egenskaper

Klassifisering: Salt av metenamin og hippursyre. Gunstige økologiske egenskaper mhp. pasientens egen og miljøets flora. Virksomt mot de fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E. coli, Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas.
Virkningsmekanisme: Utskilles i nyrene og spaltes til metenamin og hippursyre. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Hos pasienter med kronisk bakteriuri, som pasienter med kontinuerlig kateterdrenasje og hvor bakteriurien skyldes Proteus og Pseudomonas, bør pH i blæreurin følges. Proteus og Pseudomonas spalter urinbestanddeler til basiske stoffer. Det kan derfor være aktuelt å tilføre surgjørende substanser.
Absorpsjon: Hurtig. Formaldehyd kan påvises i urinen 30 minutter etter administrering.
Halveringstid: 8 timer.
Utskillelse: Ca. 85% skilles ut i urinen i løpet av 24 timer. 32 timer etter siste dose er alt utskilt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Hiprex, PULVER I DOSEPOSER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g100 stk.
005769
Blå resept
-
662,10C

Hiprex, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g20 stk. (boks)
124321
Blå resept
Byttegruppe
91,40C
100 stk. (boks)
124339
Blå resept
Byttegruppe
311,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2020