Graviditet og legemidler

Publisert: 11.12.2015

Sist endret: 15.05.2019

Laila Sortvik Nilssen, Hedvig Nordeng

Generelt

I dette kapitlet gis det veiledning om bruk av legemidler under svangerskap, særlig med tanke på hva som kan være skadelig for fosteret og avveiningen mot hensynet til den gravides behov for behandling.

Informasjonen om legemidler og graviditet i dette kapitlet (og i de enkelte virkestoffomtalene) er basert på tilgjengelig dokumentasjon fra en rekke uavhengige kilder på publiseringstidspunktet. Informasjonen kan i noen tilfeller avvike fra tilsvarende informasjon fra legemiddelprodusentene eller i godkjente preparatomtaler. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av informasjonen i kapitlet i rådgivning eller pasientbehandling. 

Aktuelle nettressurser
  • www.relis.no- for helsepersonell for spørsmål om legemidler i svangerskapet og ammeperioden

  • www.tryggmammamedisin.no - for allmennheten for spørsmål om legemidler i svangerskapet og ammeperioden

Kilder
Graviditet og legemidler

Nasjonale retningslinjer for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) [IS-1876]

Schaefer C, Peters P, Miller RK. Drugs during pregnancy and lacation. Treatment Options and risk assessment. 3rd edition. 2015

Kap. 4. Svangerskap og fødsel, prekonsepsjonell rådgivning, fosterskader I: Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Konsensusrapport 2011 (Epilepsiselskapet. Revisjon pågår juni 2017)

Veileder i fødselshjelp 2014. Norsk gynekologisk forening. 2014 http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/