Er du helsepersonell?


Som helsepersonell har du viktig innsikt som kan bidra til å gjøre Felleskatalogen bedre. Vi håper du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål.


Gå til

Undersøkelsen tar under 5 minutter å besvare.