Granon

Takeda
BRUSETABLETTER 200 mg og 600 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, resp. 600 mg, vannfri laktose 75 mg, resp. 70 mg, sorbitol maks. 25 mg, resp. maks. 40 mg, mannitol, sakkarinnatrium, natrium 99 mg, resp. 139 mg, hjelpestoffer. Sitronsmak.


Indikasjoner

200 mg: Voksne, ungdom og barn ≥6 år: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med svekket produksjon og transport av slim. 600 mg: Voksne: Slimløsende behandling ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer forbundet med svekket produksjon og transport av slim.
Reseptfri bruk: 200 mg: Voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne >18 år: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Dosering

Slimløsende ved akutte og kroniske bronkopulmonale sykdommer: Voksne: 1 brusetablett à 200 mg 2-3 ganger daglig. Alt. 1/2 brusetablett à 600 mg 2 ganger daglig eller 1 brusetablett à 600 mg 1 gang daglig. Ungdom og barn ≥6 år: 1 brusetablett à 200 mg 2 ganger daglig.
Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene (reseptfri bruk): Voksne >18 år: 1 brusetablett à 200 mg 2-3 ganger daglig. Alt. 1 brusetablett à 600 mg 1 gang daglig. Barn ≥6 år: 1 brusetablett à 200 mg 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Brusetabletter 200 mg bør ikke brukes til barn <6 år. Brusetabletter 600 mg er ikke egnet til barn og ungdom og er kontraindisert hos barn <2 år.
Administrering: Oppløses i 1/2-1 glass vann og drikkes. Kan tas med eller uten mat. Brusetabletter 600 mg: Kan deles i like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hemoptyse. Bruk hos barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom er rapportert svært sjeldent. Ved nye endringer i hud eller slimhinner bør lege kontaktes umiddelbart og behandlingen seponeres. Forsiktighet bør utvises ved bronkial astma og ved ulcus i anamnesen. Forsiktighet må utvises ved histaminintoleranse. Langtidsbehandling bør unngås hos disse pasientene da acetylcystein påvirker histaminmetabolismen og kan gi symptomer på intoleranse. Acetylcystein gir sannsynligvis frisetting av histamin og bivirkninger pga. dette, og særlig hos histaminfølsomme personer kan mindre hudutslett, kløe og urticaria forekomme, i sjeldne tilfeller også bronkospasmer. Spesiell forsiktighet må utvises hos pasienter som er særlig følsomme overfor histamin, f.eks. atopikere eller astmatikere, og langtidsbehandling bør unngås. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved hereditær fruktoseintoleranse. Inneholder 99 mg (200 mg) og 139 mg (600 mg) natrium, dette bør/skal vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med hostestillende midler kan gi kritisk oppsamling av slim pga. nedsatt hosterefleks. Det skal derfor gjennomføres en svært grundig diagnostisering ved denne kombinasjonsbehandlingen, og nytten bør vurderes nøye. Absorpsjon av visse antibiotika, f.eks. cefaleksin og tetrasyklin (unntatt doksysyklin), synes å bli redusert dersom acetylcystein gis samtidig, og bør derfor tas med 1-2 timers mellomrom. Absorpsjon av amoksicillin, doksysyklin, erytromycin og bacampicillin påvirkes ikke av acetylcystein. Rapporter om antibiotika-inaktivering forårsaket av acetylcystein eller andre slimløsende midler, er utelukkende basert på in vitro-forsøk. Av sikkerhetshensyn bør likevel peroral antibiotika administreres separat og med et intervall på minst 2 timer. Uforlikeligheter in vitro er spesielt beskrevet for semisyntetiske penicilliner, tetrasykliner, cefalosporiner og aminoglykosider. Uforlikeligheter med amoksicillin, doksysyklin, erytromycin, tiamfenikol eller cefuroksim er ikke rapportert. Ved samtidig bruk av glyserylnitrat (nitroglyserin) og acetylcystein er det rapportert økt vasodilaterende effekt og hemming av blodplateaggregasjonen. Klinisk relevans er hittil ikke klarlagt.

Graviditet, amming og fertilitet

Begrensede data på bruk hos gravide og ammende, bør derfor ikke brukes. Dyrestudier indikerer ingen teratogene effekter.

 

Bivirkninger

Inntil 30% av pasientene kan forvente gastrointestinale bivirkninger.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, halsbrann, kvalme, magesmerte, oppkast, stomatitt
Generelle
Mindre vanlige Allergisk reaksjon (f.eks. kløe, urticaria, utslett, bronkospasme, angioødem, takykardi og hypotensjon), feber, hodepine
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon (inkl. sjokk)
Hud
Sjeldne Kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Sjeldne Angioødem
Luftveier
Sjeldne Bronkospasme (primært ved hyperaktive bronkier ved bronkialastma), dyspné
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
I tillegg er det sett svært sjeldne tilfeller av blødning, delvis i form av overfølsomhetsreaksjoner. Redusert blodplateaggregasjon er bekreftet i ulike studier, men foreløpig er det ikke mulig å evaluere klinisk relevans av dette.
Inntil 30% av pasientene kan forvente gastrointestinale bivirkninger.
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, halsbrann, kvalme, magesmerte, oppkast, stomatitt
Generelle Allergisk reaksjon (f.eks. kløe, urticaria, utslett, bronkospasme, angioødem, takykardi og hypotensjon), feber, hodepine
Øre Tinnitus
Sjeldne
Hud Kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Angioødem
Luftveier Bronkospasme (primært ved hyperaktive bronkier ved bronkialastma), dyspné
Svært sjeldne
Generelle Anafylaktisk reaksjon (inkl. sjokk)
I tillegg er det sett svært sjeldne tilfeller av blødning, delvis i form av overfølsomhetsreaksjoner. Redusert blodplateaggregasjon er bekreftet i ulike studier, men foreløpig er det ikke mulig å evaluere klinisk relevans av dette.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Ekspektorans som reduserer viskositeten av mukøst og purulent sekret.
Virkningsmekanisme: Ennå ikke kjent, men antas å ha sammenheng med fjerning av frie radikaler og evne til å styrke organismens antioksidantsystem, muligens gjennom metabolisme av N-acetylcystein til glutation.
Absorpsjon: Raskt. Biotilgjengelighet er ca. 5%, spesielt pga. utstrakt deacetylering av cystein i tarmen. Cystein inngår i dannelsen av glutation. Tmax: 1/2 time.
Utskillelse: Langsom eliminasjon. Utskilles gjennom nyrene, hovedsakelig som metabolitter.

Pakninger uten resept

Brusetabletter 200 mg: 20 brusetabletter er unntatt fra reseptplikt. Brusetabletter 600 mg: 10 brusetabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Granon, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 20 stk. (tablettrør)
395861
-
-
* F
600 mg 10 stk. (tablettrør)
520518
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2019