Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakY

Yasmin tab 0,03 mg/3 mg «Bayer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yasminelle 28 tab 0,02 mg/3 mg «Bayer»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yasminelle tab 0,02 mg/3 mg «Jenapharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yaz tab 0,02 mg/3 mg «Jenapharm»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yellox øyedr, oppl 0,9 mg/ml «Bausch & Lomb»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yentreve enterokaps 20 mg «Eli Lilly»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yentreve enterokaps 20 mg «Lilly»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Yomesan tyggetab 500 mg «Bayer»

Legemiddel på godkjenningsfritak