Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakW

Warfarin Sodium rosemont mikst susp 1 mg/ml «Rosemont Pharmaceuticals»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Weleda Heilsalbe salve «Weleda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Weleda Hämorrhoidalzäpfchen stikkpille «Weleda»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Wellvone Suspension mikst susp 750 mg/5 ml «GlaxoSmithKline»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 113,75 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 130 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 16,25 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 32,5 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 48,75 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 65 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 81,25 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak

WP Thyroid tab 97,5 mg «RLC Labs»

Legemiddel på godkjenningsfritak