Aminosyrer.

ATC-nr.: B05B A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste - Forbudt metode (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkINFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Alanin 16 g, arginin 11,3 g, aspartinsyre 3,4 g, fenylalanin 5,85 g, glutaminsyre 5,6 g, glysyl-glutamin (H2O) 30,27 g (tilsv. glysin 10,27 g og glutamin 20 g), glysyl-tyrosin (2 H2O) 3,45 g (tilsv. glysin 0,94 g og tyrosin 2,28 g), histidin 6,8 g, isoleucin 5,6 g, leucin 7,9 g, lysinacetat 12,7 g (tilsv. lysin 9 g), metionin 5,6 g, prolin 6,8 g, serin 4,5 g, treonin 5,6 g, tryptofan 1,9 g, valin 7,3 g, sitronsyre (E 330) til pH 5,8. Vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Totalinnholdet av aminosyrer/dipeptider: 134 g/liter. Nitrogeninnh.: 22,4 g/liter. Osmolalitet: 1140 mosmol/kg vann. Energiinnh.: 2300 kJ (540 kcal). pH ca. 5,8. Tetthet: 1,0414 g/cm3.


Indikasjoner

Parenteral tilførsel av aminosyrer.

Dosering

Doseringen er individuell og avhengig av behovet for aminosyrer. Ingen erfaring fra behandlingsperioder >2 uker.
Normaldosering: 1-2 g aminosyrer (tilsv. 0,17-0,34 g N) pr. kg kroppsvekt pr. dag. Dette tilsvarer 7-14 ml Glavamin/kg kroppsvekt/dag, eller 500-1000 ml Glavamin/dag for en pasient som veier 70 kg.
Anbefalt infusjonshastighet: 0,6-0,7 ml/kg kroppsvekt/time. Dette tilsvarer 500 ml i løpet av 10-12 timer eller 1000 ml i løpet av 20-24 timer for en pasient som veier 70 kg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Dosering må tilpasses individuelt for pasienter med nyre- eller leversykdommer. Barn: Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Blandbarhet: Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Tilsetninger må kun foretas når det foreligger dokumentert kompatibilitet. For informasjon om kompatible tilsetninger og blandinger, se SPC eller kontakt firma.
Administrering: Gis fortrinnsvis som intravenøs infusjon i sentral vene.

Kontraindikasjoner

Irreversibel leverskade. Nyresvikt når dialysemuligheter savnes. Pasienter med medfødt feil i aminosyremetabolismen.

Forsiktighetsregler

Ingen erfaring når det gjelder spedbarn og barn. Det anbefales oppløsninger med aminosyresammensetninger spesielt tilpasset barn. Serumelektrolytter, serumosmolaritet, væskebalanse, syre-basestatus så vel som leverfunksjon bør kontrolleres under behandling. Intravenøs infusjon av aminosyrer fører til økt renal utskillelse av sporelementene kobber og spesielt sink, og bør tas hensyn til ved dosering av sporelementer under langvarig intravenøs ernæring.

Graviditet, amming og fertilitet

Det er publisert rapporter på vellykket og sikker administrering av aminosyrer under graviditet hos mennesker. En evaluering av dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter i forbindelse med reproduksjon.

Bivirkninger

Kvalme opptrer sjelden. Oppkast, rødme og varmefølelse er tegn på for høy infusjonshastighet. Forbigående forandring av leverprøver under intravenøs ernæring er rapportert, men årsaken er ikke kjent. Tromboflebitt kan opptre ved tilførsel av hypertone oppløsninger i perifer vene. Risikoen reduseres ved samtidig tilførsel av fettemulsjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Dersom infusjonsraten overstiger anbefalt hastighet, kan tegn på intoleranse oppstå: Kvalme, oppkast, varmefølelse, svette sammen med utskillelse av aminosyrer og dipeptider i urinen. Ved symptomer på overdose må infusjonshastigheten senkes eller infusjonen avsluttes.

Egenskaper

Klassifisering: Elektrolyttfri, klar, fargeløs til svakt gul aminosyreoppløsning for parenteral ernæring som inneholder 18 essensielle og ikke-essensielle aminosyrer. Dipeptidet glysyl-glutamin muliggjør tilgjengeligheten av glutamin i denne aminosyreoppløsningen. Dipeptidet glysyl-tyrosin muliggjør optimalisering av tyrosinmengden i aminosyreoppløsningen.

Oppbevaring og holdbarhet

En infusjonsflaske er beregnet til engangsbruk, ev. rester skal kastes.

Andre opplysninger

For å sikre optimal proteinsyntese og å forbedre nitrogenbalansen i den postoperative fasen og ved langtids intravenøs ernæring, bør det aktuelle energibehov dekkes gjennom tilførsel av fett og karbohydrater.

Sist endret: 06.08.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.12.2002

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Glavamin, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
500 ml (glassflaske)
112565
-
-
266,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.