Gefitinib Mylan

Mylan


Proteinkinasehemmer.

L01E B01 (Gefitinib)TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Gefitinib 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Som monoterapi for behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende mutasjoner i EGFR-TK.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas oralt til omtrent samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med litt vann. Kan ev. løses opp i vann (uten kullsyre): Legg tabletten i et 1/2 glass vann (ikke knus den). Rør rundt til den er henfalt (kan ta ca. 20 minutter). Oppløsningen drikkes umiddelbart (inne 60 minutter). Skyll glasset og drikk. Oppløsningen kan også administreres via nasogastrisk eller gastrostomisonde.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Iressa «AstraZeneca»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Gefitinib Mylan, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 30 stk. (blister)
077120
H-resept
Byttegruppe
20640,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.04.2019