Zyrona «Orifarm Generics» tabletter, drasjerte

Zyrona «Orifarm Generics»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.6×5.6 mm
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.