Zopiclone «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 3,75 mg

Zopiclone «Actavis»

Merking 1:ZOC
Merking 2:3.75
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):7.1×7.1 mm
Farge:Oransje
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Zopiclone «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 5 mg

Zopiclone «Actavis»

Merking 1:ZOC
Merking 2:5
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):7.0×7.0 mm
Offisiell farge:Lys gul.
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Zopiclone «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 7,5 mg

Zopiclone «Actavis»

Merking 1:ZOC
Merking 2:7.5
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):7.0×7.0 mm
Offisiell farge:Hvit
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.