Xigduo «AstraZeneca» tabletter, filmdrasjerte 5 mg/1000 mg

Xigduo «AstraZeneca»

Merking 1:5/1000
Merking 2:1069
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):21.5×10.5 mm
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Xigduo «AstraZeneca» tabletter, filmdrasjerte 5 mg/850 mg

Xigduo «AstraZeneca»

Merking 1:5/850
Merking 2:1067
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):20.0×9.5 mm
Farge:Oransje
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.