Viramune «Boehringer Ingelheim» depottabletter 400 mg

Viramune «Boehringer Ingelheim»

Merking:V04
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.1×9.3 mm
Offisiell farge:gul
Farge:Lysegul
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Viramune «Boehringer Ingelheim» tabletter, udrasjerte 200 mg

Viramune «Boehringer Ingelheim»

Merking 1:54
Merking 2:193
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):19.2×9.4 mm
Offisiell farge:Hvite
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Bør ikke deles.
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.