Valganciclovir Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 450 mg

Valganciclovir Accord «Accord»

Merking 1:J
Merking 2:156
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):7.8×16.7 mm
Farge:Rosa
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.