Valerina Forte «Pharbio Medical» tabletter, filmdrasjerte

Valerina Forte «Pharbio Medical»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.0×11.0 mm
Farge:Lyserød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Valerina Natt «Pharbio Medical» tabletter, filmdrasjerte

Valerina Natt «Pharbio Medical»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.0×11.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.