Valaciclovir Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 250 mg

Valaciclovir Sandoz «Sandoz»

Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):14.0×5.2 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Valaciclovir Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 500 mg

Valaciclovir Sandoz «Sandoz»

Merking:500
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):18.7×7.3 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.