Tolvon «MSD» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Tolvon «MSD»

Merking 1:ORGANON
Merking 2:CT
Merking 3:4
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.1×6.1 mm
Farge:Hvit
Merking (symbol):
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Tolvon «MSD» tabletter, filmdrasjerte 30 mg

Tolvon «MSD»

Merking 1:ORGANON
Merking 2:CT
Merking 3:7
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):12.3×6.1 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.