Tenofovir disoproxil «Teva» tabletter, filmdrasjerte 245 mg

Tenofovir disoproxil «Teva»

Merking 1:93
Merking 2:7104
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):17.2×7.5 mm
Offisiell farge:Lys blå til blå
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.