Sildenafil «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 25 mg

Sildenafil «Actavis»

Merking:SL25
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):10.0×5.0 mm
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Sildenafil «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 50 mg

Sildenafil «Actavis»

Merking:SL50
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):13.0×6.5 mm
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Sildenafil «Actavis» tabletter, filmdrasjerte 100 mg

Sildenafil «Actavis»

Merking:SL100
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):17.0×8.5 mm
Farge:Blå
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.