Seroxat «GlaxoSmithKline» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Seroxat «GlaxoSmithKline»

Merking 1:G S
Merking 2:FC 1
Form:Oval
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):9.0×5.0 mm
Offisiell farge:Hvit til svakt rosa
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Hvit til svakt rosa ovalformet filmdrasjert tablett merket ”FC1” med delestrek på den ene siden, og ”GS” med delestrek på den andre siden.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Seroxat «GlaxoSmithKline» tabletter, filmdrasjerte 20 mg

Seroxat «GlaxoSmithKline»

Merking:20
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):11.5×6.3 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.