Seroquel «AstraZeneca» tabletter, filmdrasjerte 25 mg

Seroquel «AstraZeneca»

Merking:SEROQUEL 25
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.0×6.0 mm
Farge:Oransje
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Seroquel «AstraZeneca» tabletter, filmdrasjerte 100 mg

Seroquel «AstraZeneca»

Merking:SEROQUEL 100
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.5×8.5 mm
Farge:Lysegul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Seroquel «AstraZeneca» tabletter, filmdrasjerte 200 mg

Seroquel «AstraZeneca»

Merking:SEROQUEL 200
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):11.0×11.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Seroquel «AstraZeneca» tabletter, filmdrasjerte 300 mg

Seroquel «AstraZeneca»

Merking 1:SEROQUEL
Merking 2:300
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.0×7.6 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.