Segluromet «MSD» tabletter, filmdrasjerte 2,5 mg/1000 mg

Segluromet «MSD»

Merking:2.5/1000
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.1×10.6 mm
Farge:Lyserød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Segluromet «MSD» tabletter, filmdrasjerte 7,5 mg/1000 mg

Segluromet «MSD»

Merking:7.5/1000
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):19.1×10.6 mm
Farge 1:Rød
Farge 2:Brunrød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.