Rosuvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 5 mg

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.0×5.0 mm
Offisiell farge:Brun
Farge:Lysebrun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz»

Merking 1:RSV
Merking 2:10
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.0×6.0 mm
Offisiell farge:Brune
Farge:Brun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 20 mg

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz»

Merking 1:RSV
Merking 2:20
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Offisiell farge:Brune
Farge:Brun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte 40 mg

Rosuvastatin Sandoz «Sandoz»

Merking 1:RSV
Merking 2:40
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):10.0×10.0 mm
Offisiell farge:Brune
Farge:Brun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.